Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması Süpervizyonunun Yapılandırılması: Bir Eylem Araştırması

Gamze Ülker Tümlü, Esra Ceyhan

ÖZ

Bu çalışmada psikolojik danışma ve rehberlik yüksek lisans öğrencilerinin yer aldığı bireyle psikolojik danışma uygulaması (BPDU) süpervizyonunun yapılandırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda süpervizyon süreci, eylem araştırması yöntemine dayalı olarak Ayrıştırıcı Süpervizyon Modeli (ASM) bağlamında ve grup süpervizyonu aşamalarına uygun yapılandırılmıştır. Sürecin yapılandırılmasında eylem araştırması yöntemi temelinde odak alanı belirleme, verileri toplama, verileri analiz etme ve yorumlama ile eylem planı hazırlama döngüsü takip edilmiştir. Veriler; gözlemlerden, görüşmelerden, geçerlik komitesi toplantı tutanaklarından ve araştırmacı günlüklerinden elde edilmiştir. Araştırma bulgularına göre bireyle psikolojik danışma uygulaması süpervizyonu sürecini yapılandırmaya yönelik süpervizyon amaçları, süpervizyon alanların rol ve sorumlulukları ve bu süreçte ele alınacak etkinlikler ile değerlendirme sürecini içeren bir süpervizyon sözleşmesi ortaya konulmuştur. Ayrıca söz konusu sözleşmenin uygulamaya konulduğu başlangıç, geçiş, çalışma ve sonlandırma aşamalarını içeren 14 oturumluk grup süpervizyonu süreci tasarlanmıştır. Araştırma sonuçları bireyle psikolojik danışma uygulaması süpervizyonu sürecinin Ayrıştırıcı Süpervizyon Modeli’ne ve grup süpervizyonu aşamalarına uygun olarak yapılandırılabilir olduğunu göstermiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması, Süpervizyon, Grup Süpervizyonu, Ayrıştırıcı Süpervizyon Modeli, Psikolojik Danışman Eğitimi, Eylem Araştırması


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2021.9364

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.