ERKEN GÖRÜNÜM

Eğitim ve Bilim güncel ve özgün bilginin yayılmasını önemsemektedir. Bu kapsamda değerlendirme aşamasını tamamlayarak kabul edilen ve kabulden sonraki süreçleri tamamlanan çalışmalar elektronik olarak erken görünümde yayınlanır. Erken görünümde yayınlanan çalışmalar yayın kurulunun uygun bulduğu cilt ve sayıda sayfa sayısı verilerek yayınlanır ve erken görünümden kaldırılır. Erken görünümdeki çalışmalar normal sayıda yayınlanacak son sürüm olmayabilir. Son yayınlanacak halinde çalışmaların küçük düzenlemeler yapılabilir.

MAKALELER

Kolektif Öğretmen Yeterliğinin Dört Çerçeve Liderlik Modeli Perspektifinden Değerlendirilmesi | PDF | | PDF (English) |
Seval Koçak, Murat Özdemir
Eko ve Eko Olmayan Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Sürdürülebilir Gelişim için Eğitim Uygulamalarını Yordayan Değişkenlerin Karşılaştırılması | PDF | | PDF (English) |
Deniz Kahriman Pamuk, Refika Olgan
Ortaokul Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Vatandaş Kavramına İlişkin Örtük ve Açık Bilgilerinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Sultan Kesik, Mükerrem Akbulut Taş
Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Görevlerini Uygulama Kalitelerindeki Gelişimin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Engin Ader
Psikodrama Yaklaşımına Dayalı Grupla Psikolojik Danışmanın Kız Ergenlerde Akran İlişkilerine Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Fatma Selda Öz Soysal
Öğretmenlerin Öz Yeterlik İnançları ve İş Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişki: Bir Meta Analiz Çalışması | PDF | | PDF (English) |
Fatma Kalkan
Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere İngilizce Yer İsimlerinin Öğretilmesinde Davranış Öncesi İpucu ve Sınamayla Öğretimin Etkililiği | PDF | | PDF (English) |
Özge Ünlü, Nevin Güner Yıldız
Yakın Çevre Eğitiminin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısı ve Çevreye Yönelik Tutumuna Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Taha Yasin Bacakoğlu, İlkay Doğan Taş
Ortaöğretim Öğrencilerinin Kronolojik Düşünme Becerileri ve Bu Becerilerin Sınıf Düzeyine Göre Gelişiminin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Bülent Akbaba
İklim Okuryazarlığı Yeterliklerinin Belirlenmesi: Ortaokul Düzeyine Yönelik Bir Delphi Çalışması | PDF | | PDF (English) |
Hamza Yakar, Ufuk Karakuş
İlkokulda Sosyal Bilgiler Eğitimi Konulu Çalışmalara Genel Bakış: Bir Meta Sentez Çalışması | PDF | | PDF (English) |
Ayça Kartal
Yenilik- Karar Sürecinde Öğretmenlerin Kullandıkları İletişim Kanalları | PDF | | PDF (English) |
Gökhan Çalışkan, Özden Şahin İzmirli
Okulun Hazır Olması Bağlamında Sınıf Öğretmenlerinin İlkokullara Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Fatih Güner, Hülya Kartal
Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Testinin Ölçme Değişmezliğinin Örtük Sınıf ve Rasch Modeline Göre İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Özge Altıntaş, Ömer Kutlu
Ergenlerde Anneye ve Babaya Bağlanma ile Başarı Yönelimleri ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Sevgi Özgüngör
Öğretmenlerin Bilim Merkezlerinde Öğrenmeye Yönelik Mesleki Gelişim İhtiyaçlarının Araştırılması | PDF | | PDF (English) |
Fitnat Köseoğlu, Semra Tahancalıo, Uygar Kanlı, Yasemin Özdem Yılmaz
Çıkarım Becerisi ile Okuduğunu Anlama Arasındaki İlişki | PDF | | PDF (English) |
Nihat Bayat, Gökhan Çetinkaya
Fen Öğretmenlerinin Biçimlendirici Değerlendirmeye Yönelik Farkındalığının Sınıf İçi Uygulamalarındaki Rolü | PDF | | PDF (English) |
Gökhan Kaya, Volkan Atasoy, Sevcan Candan-Helvacı, Murat Pektaş
Tartışmalı Konuların Öğretiminin Sınıf Eğitimi Alanına Yansımaları | PDF | | PDF (English) |
Turgay Öntaş, Erdal Yıldırım, Şule Egüz, Bengisu Kaya
Okuma Çemberlerinin Okuduğunu Anlama ile Akıcı Okuma Üzerindeki Etkileri ve Okur Tepkileri: Bir Karma Yöntem Araştırması | PDF | | PDF (English) |
Dudu Kaya Tosun, Birsen Doğan


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337