ERKEN GÖRÜNÜM

Eğitim ve Bilim güncel ve özgün bilginin yayılmasını önemsemektedir. Bu kapsamda değerlendirme aşamasını tamamlayarak kabul edilen ve kabulden sonraki süreçleri tamamlanan çalışmalar elektronik olarak erken görünümde yayınlanır. Erken görünümde yayınlanan çalışmalar yayın kurulunun uygun bulduğu cilt ve sayıda sayfa sayısı verilerek yayınlanır ve erken görünümden kaldırılır. Erken görünümdeki çalışmalar normal sayıda yayınlanacak son sürüm olmayabilir. Son yayınlanacak halinde çalışmaların küçük düzenlemeler yapılabilir.

MAKALELER

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Devam Ettiği Okullardaki Sınıf Öğretmenlerinin Çokkültürlü Yeterlik Algıları ile Demokratik Değerleri Arasındaki İlişki | PDF | | PDF (English) |
Salih Akyıldız
Çocuklarla Felsefe Öğretim Programı’nın Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Eleştirel Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkililiği | PDF | | PDF (English) |
Filiz Karadağ, Vesile Yıldız Demirtaş
Okul Öncesi İçin Hazırlanmış Kısa Öykülerdeki Sözcük Sınıfı Sıklığı ve Simüle Edilmiş Erken Sözcüksel Gelişim Arasındaki Bağıntının Ölçülmesi | PDF | | PDF (English) |
Ahmed Mohammed Alduais, Seda Gökmen
Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocukların Ebeveynlerinin Sosyal Destek, Öz Yeterlik ve Yaşam Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Melih Çattık, Veysel Aksoy
Fen Öğretmenlerinin TPAB Öz Yeterlik Algıları: Bir Yapısal Eşitlik Modeli Çalışması | PDF | | PDF (English) |
Seyit Ahmet Kıray, İsmail Çelik, Mustafa Hilmi Çolakoğlu
Spor Lisesi Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Genel Akademik Başarı Açısından İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Ceyhun Alemdağ, Serdar Alemdağ, Abdullah Bora Özkara
Doğa Kampı Eğitiminin Deneyimsel Sonuçları | PDF | | PDF (English) |
Gizem Karakaş, Hande Baba Kaya, Atike Yılmaz
Ortaokul Öğrencilerinin Okul Tükenmişliğinde Umut ve Aile İlişkilerinin Rolü: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi | PDF | | PDF (English) |
Mehmet Boyacı, Mehmet Buğra Özhan
Sosyal Yapılandırmacı Öğrenmeyi ve Tarihsel Düşünme Becerilerini Geliştirmeyi Temel Alan Tarih Öğretiminin Etkililiği | PDF | | PDF (English) |
Gülçin Keleşzade, Ahmet Güneyli, Ali Efdal Özkul
Araştırma Yapmanın İngilizce’yi Yabancı Dil Olarak Öğreten Öğretmenlerin Öğretmen Araştırması açısından Motivasyonlarına ve Yeterliliklerine Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Görsev Sönmez Boran
Ergen Riskli Davranışlarının Akran Zorbalığı, Örselenme Yaşantıları ve Psikolojik Sağlamlık İle İlişkisinde Sapkın Arkadaşların Aracı Etkisinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Serap Özdemir
Okul Öncesi Dönem Çocukların Duygu Düzenleme ve Duyguları Anlama Becerilerinin Yordayıcısı Olarak Annelerin Duygu Sosyalleştirme Davranışları | PDF | | PDF (English) |
Rabia Özen Uyar, Melek Merve Yılmaz Genç, Yaşare Aktaş Arnas
İlkokul Öğrencilerinin Aile Birliğini Önemseme ve Hoşgörü Eğilim Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Halil İbrahim Sağlam, Tuğba Tunar
Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Yaşantı Odaklı Yabancı Dil Edinimi Programının İngilizce Öğrenimine Etkisinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Banu Uslu
Kırsal Kesimde Yaşayan Kız Çocukların Örgün Ortaöğretimi Terk Etme Nedenleri | PDF | | PDF (English) |
Erdal Küçüker
Toplama İşlemi Akıcılığını Artırmada Performans Temelli Tekniklerin Karşılaştırılması: Kısa Deneysel Analiz Çalışması | PDF | | PDF (English) |
Zehra Atbaşı, Hanifi Sanır


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337