ERKEN GÖRÜNÜM

Eğitim ve Bilim güncel ve özgün bilginin yayılmasını önemsemektedir. Bu kapsamda değerlendirme aşamasını tamamlayarak kabul edilen ve kabulden sonraki süreçleri tamamlanan çalışmalar elektronik olarak erken görünümde yayınlanır. Erken görünümde yayınlanan çalışmalar yayın kurulunun uygun bulduğu cilt ve sayıda sayfa sayısı verilerek yayınlanır ve erken görünümden kaldırılır. Erken görünümdeki çalışmalar normal sayıda yayınlanacak son sürüm olmayabilir. Son yayınlanacak halinde çalışmaların küçük düzenlemeler yapılabilir.

MAKALELER

Özürlü Çocuğa Sahip Anne Babaların Aile Yılmazlığı, Öznel İyi Oluş ve Evlilik Uyumlarının Psiko-Sosyal Yeterlikler ile Yordanması | PDF | | PDF (English) |
Mehmet Palancı
Okulların Sosyal Sermayesi: Değişkenler Arası Lojistik Yordayıcılık | PDF | | PDF (English) |
Celal Teyyar Uğurlu
Seslerin Renkli Dünyası Programının Okul Öncesi Çocukların Fonolojik Farkındalık Becerileri Üzerindeki Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Nurbanu Parpucu, Berrin Dinç
Deneyimli ve Deneyimsiz Akademik Yazarların Atıf Uygulamaları | PDF | | PDF (English) |
Hüseyin Kafes
Matematik Dersinde Üstbilişsel Stratejilerle Desteklenen İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Üstbilişsel Becerilerine Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Fatma Erdoğan, Sare Şengül
4MAT Öğretim Modeli ve Bütünsel Beyin Modeli’nin Fen Dersi Akademik Başarısı Üzerindeki Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Gamze Tezcan, Hülya Güvenç
Türkiye’de Eğitim Alanında Üstbiliş Odaklı Yapılan Makalelere Yönelik Bir İçerik Analizi | PDF | | PDF (English) |
Fatih Baş, Meryem Özturan Sağırlı
İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Yazma Performanslarının Organizasyon Becerileri ve El Yazısı Yeterliliğiyle Açıklanması: Bir Yapısal Eşitlik Modeli | PDF | | PDF (English) |
Mustafa Yıldız, Ayşe Dilek Yekeler
Boyun Eğici Davranışları Azaltmaya Yönelik Bilişsel Davranışçı Psiko-Eğitim Programının Kişilerarası Duyarlılık, Öfke ve Düşmanlık (Hostilite) Üzerine Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Gazanfer Anlı, Ali Haydar Şar
Cehennemde Evlilik: Türkiye’de Eğitim Denetiminin Birleştirilmesi Üzerine Maarif Müfettişlerinin Görüşleri | PDF | | PDF (English) |
Gül Kurum, Şakir Çınkır
Ortaokul Öğrencilerinin Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Tarihsel Mektupların Kullanımına İlişkin Görüşleri: Ankara İli ODTÜ Geliştirme Vakfı Ortaokulu Örneği | PDF | | PDF (English) |
Namık Çencen
Sosyal Bilgiler Dersinde Yaratıcı Drama’nın Bir Yöntem Olarak Kullanılmasının Öğrenci Başarısına Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Ömer Nayci, Ömer Adıgüzel
Pakistan’da Öğretmenlerin Algılarına Göre Müdürlerin Öğretimsel Liderliği, Okul Kültürü ve Okul Verimliliği Arasındaki İlişkiye Yönelik Öğretmenlerin Algısı | PDF | | PDF (English) |
Niaz Ali
Türkiye’de Eğitim Eşitsizliğini Okumak: İstatistikler ve Coğrafi Dağılımlar | PDF | | PDF (English) |
Ela Ataç
Sosyobilimsel Konu Temelli Öğretim Yaklaşımı Uygulamalarının Etkililiğine Yönelik Bir Karma Yöntem Çalışması | PDF | | PDF (English) |
Ayşegül Evren Yapıcıoğlu, Fitnat Kaptan
Zenginleştirilmiş Kitap (z-kitap) Kullanımı için Dokuzuncu Sınıf Kimya Dersi “Kimyasal Türler Arası Etkileşimler” Ünitesi ile İlgili Materyal Geliştirme ve Geliştirilen Materyalin Etkisinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Fidan Hakkari, Turgut Yeloğlu, Cengiz Tüysüz, Nail İlhan
4-8. Sınıflarda Türk Öğrencilerin Bilgi Verici Metinlerde Akıcı Okuma ve Anlamaları | PDF | | PDF (English) |
Kasım Yıldırım, Timothy Rasinski, Dudu Kaya
Özel Eğitim Gereksinimi Olan Öğrenciler için Temel Kavram Öğretimi Mobil Uygulama Tasarımı | PDF | | PDF (English) |
Tolgay Karanfiller, Hüseyin Göksu, Kamil Yurtkan
Anasınıfında Gürültü Düzeyi ve Kontrol Edilmesine Yönelik Eğitim Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Eylem Araştırması | PDF | | PDF (English) |
Mızrap Bulunuz, Deniz Ece Ovalı, Ayşegül İri Çıkrıkçı, Elfide Mutlu
İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin ve Öğretmenlerinin Türkçe Dersine İlişkin Sordukları Soruların Yenilenmiş Bloom Taksonomisi Açısından Görünümü | PDF | | PDF (English) |
Tolga Erdoğan
8. Sınıf Öğrencilerinin Eğim Kavramını Oluşturma Süreçleri | PDF | | PDF (English) |
Ömer Deniz, Tangül Kabael


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337