ERKEN GÖRÜNÜM

Eğitim ve Bilim güncel ve özgün bilginin yayılmasını önemsemektedir. Bu kapsamda değerlendirme aşamasını tamamlayarak kabul edilen ve kabulden sonraki süreçleri tamamlanan çalışmalar elektronik olarak erken görünümde yayınlanır. Erken görünümde yayınlanan çalışmalar yayın kurulunun uygun bulduğu cilt ve sayıda sayfa sayısı verilerek yayınlanır ve erken görünümden kaldırılır. Erken görünümdeki çalışmalar normal sayıda yayınlanacak son sürüm olmayabilir. Son yayınlanacak halinde çalışmaların küçük düzenlemeler yapılabilir.

MAKALELER

Öğrenmede İş Birliğini Geliştirmek Amacıyla Okul-Müze İlişkilerini İnceleme: Durum Çalışması | PDF | | PDF (English) |
Aysun Ateş, Jennie F. Lane
Okul Müdürlerinin Kişilik Özellikleri ile Yönetsel Öz-yeterlik İnançları Arasındaki İlişki | PDF | | PDF (English) |
Murat Özdemir, Nedim Özdemir, Safiye Çiğdem Gören, Şule Ötken, Sevgi Ernas, Mehmet Tufan Yalçın
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Saldırganlık Düzeylerinin Duygu İfade Etme ve Duygu Düzenleme Açısından İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Ceyhun Ersan, Şükran Tok
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan İlkokul Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazılarının İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Özlem Baş, Ayşegül Avşar Tuncay, Ali Ekber Şahin, Bilge Gök
Kolektif Öğretmen Yeterliğinin Dört Çerçeve Liderlik Modeli Perspektifinden Değerlendirilmesi | PDF | | PDF (English) |
Seval Koçak, Murat Özdemir
Geri Bildirimin İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Akıcı Yazma Becerilerine Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Bengisu Kaya, Seyit Ateş, Kasım Yıldırım, Timothy Rasinski
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersindeki “Çevre Sorunları ve Çevreyle İlgili Örgütler” Konularının Öğretilmesinde Eğitici Çizgi Romanların Etkisi: Karma Bir Araştırma | PDF | | PDF (English) |
Yavuz Topkaya, Yakup Doğan


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337