ERKEN GÖRÜNÜM

Eğitim ve Bilim güncel ve özgün bilginin yayılmasını önemsemektedir. Bu kapsamda değerlendirme aşamasını tamamlayarak kabul edilen ve kabulden sonraki süreçleri tamamlanan çalışmalar elektronik olarak erken görünümde yayınlanır. Erken görünümde yayınlanan çalışmalar yayın kurulunun uygun bulduğu cilt ve sayıda sayfa sayısı verilerek yayınlanır ve erken görünümden kaldırılır. Erken görünümdeki çalışmalar normal sayıda yayınlanacak son sürüm olmayabilir. Son yayınlanacak halinde çalışmaların küçük düzenlemeler yapılabilir.

MAKALELER

Sorumluluk Davranışlarının Kazandırılmasında Bireysel ve Sosyal Sorumluluk Modelinin Kullanılması: TVF Spor Lisesi Örneği | PDF | | PDF (English) |
Bijen Filiz, Gıyasettin Demirhan
Matematik Öğrenme Fırsatları: Fark etme ve Harekete Geçme | PDF | | PDF (English) |
Oğuzhan Doğan, Hülya Kılıç
Farklı Kültürel Yapıdaki Ailelerde Yetişen Öğrencilerin Sorumluluk ve Hoşgörü Değerlerinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Hüseyin Çalışkan, Yusuf Yıldırım, Güneş Kılınç
Matematik Öğretmenlerinin Öğrenen Tarafından Üretilen Örnekleri Sınıfta Kullanma Sıklıklarının ve Gerekçelerinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Yasemin Sağlam Kaya
Okul Yönetişimi ile Okul İklimi Arasındaki İlişkinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Berna Yüner, Berrin Burgaz
Fizik Öğretmen Adaylarının Deneysel Kanıtları Değerlendirirken Karşılaştıkları Zorluklar | PDF | | PDF (English) |
Olga Gkioka
Dezavantajlı Bölge Okullarında Öğrenim Gören Risk Altındaki Öğrencilerin Okul Bağlılıklarını Etkileyen Faktörler | PDF | | PDF (English) |
Esra Karabağ Köse
Taşımalı ve Merkezi Ortaokul Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite, Obezite ve Serbest Zaman Düzeylerinin Farklı Değişkenlerle İncelenmesi (Şanlıurfa İli Örneği) | PDF | | PDF (English) |
Nebi Tepe, Fethi Arslan
Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Muhakeme Süreçlerine Farklı Bir Bakış: Global Argümantasyon Yapısı | PDF | | PDF (English) |
Özlem Erkek, Mine Işıksal Bostan
Sınıf Öğretmenlerinin Üstün Zekâlı ve Yeteneklilerin Eğitimine İlişkin Tutum ve Görüşlerinin Belirlenmesi | PDF | | PDF (English) |
Nisa Gökden Kaya
Beslenme Eğitimi Müdahalesine Aile Katılımının Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Beslenme Durumlarına Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Şule Aktaç, Gül Kızıltan, Süleyman Avcı
Ebeveynlerin Dijital Ebeveynlik Yeterliklerinin Çeşitli Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Fatih Yaman, Onur Dönmez, Yavuz Akbulut, Işıl Kabakçı Yurdakul, Ahmet Naci Çoklar, Tolga Guyer
Karşılıklı Taklit Eğitimi’nin Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Sosyal İletişim Becerileri Üzerinde Etkililiğinin Belirlenmesi | PDF | | PDF (English) |
Gökhan Töret, Emine Rüya Özmen


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337