EĞİTİM VE BİLİM

1976 yılından itibaren Türkiye’nin saygın eğitim dergileri arasında yer alan Eğitim ve Bilim Dergisi 2014 itibari ile TEDMEM bünyesinde yayın hayatına devam etmektedir.  Eğitim ve Bilim Dergisi yılda dört kez yayınlanmaktadır. Duyuruları önceden yapılmak koşulu ile 2014 yılından itibaren yılda iki özel sayı çıkarılacaktır. Özel sayılarda ele alınacak konular eğitim araştırmalarına yön verebilecek araştırmaların üretilmesine destek sağlamak amacı ile eğitimdeki ihtiyaçlar, sorunlar, güncel tartışmalar dikkate alınarak seçilmektedir.


Eğitim ve Bilim Dergisi öncelikle ülkemizdeki sonra da dünyadaki tüm çocukların/bireylerin mutlu olacağı ve her bireyin sahip olması gereken bilgi ve beceriler ile donanabileceği bir eğitim sisteminin inşasına hizmet etmek vizyonuna sahiptir. Eğitim ve Bilim Dergisi okul öncesi eğitimden yükseköğrenime kadar tüm kademelerde, gelişmeye ihtiyaç duyulan alanlara somut çözüm önerileri sunan, eğitim faaliyetlerinin gelişmesine destek olacak nitelikte, öğretmenlerin ve akademisyenlerin profesyonel gelişimlerine katkı sağlayabilecek akademik çalışmaların yaygınlaştırılmasına hizmet etmektedir.

 

Duyurular

 

EĞİTİM VE BİLİM 2015 EKİM ÖZEL SAYI DUYURUSU

 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nin 50. kuruluş yıldönümü kutlamalarının bir parçası olarak 13-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında "Uluslararası Eğitim Kongresi: Gelecek İçin Eğitim" başlıklı kongre kapsamında sunulan bildirilerden Kongre Düzenleme Komitesi ve Yayın Kurulumuzca seçilen bildiriler Eğitim ve Bilim yayın ve değerlendirme politikları kapsamında değerlendirilerek kabul edilen bildiriler Eğitim ve Bilim 2015 Ekim özel sayısında yayınlanacaktır.

 
Yayın Tarihi: 2014-09-22
 

EĞİTİM VE BİLİM 2014 EKİM ÖZEL SAYI DUYURUSU

 
Eğitim ve Bilim Dergisi, Ekim ayı sayısına ek olarak 2. özel sayısı çıkartılacaktır. Özel sayımızın teması “ölçek geliştirme” çalışmalarıdır. Bu kapsamda, Eğitim ve Bilim Dergisi’nin ana hedefleri arasında yer alan akademik çalışmalar ile okul uygulamaları arasındaki işbirliğini arttırma amacına katkı sağlayacağı düşünülen özel sayının çerçevesi ve önemli tarihler detayda verilmiştir.  
Yayın Tarihi: 2014-02-19 Daha fazlası...
 

EĞİTİM VE BİLİM 2015 MART ÖZEL SAYI DUYURUSU

 
Eğitim ve Bilim Dergisi’nin 3. özel sayısı 2015 Mart ayında çıkartılacaktır. Özel sayımızın teması "meta analiz ve içerik analizi" çalışmalarıdır.  
Yayın Tarihi: 2014-02-18 Daha fazlası...
 
Daha fazla duyuru...

ISSN: 1300-1337