EĞİTİM VE BİLİM

1976 yılından itibaren Türkiye’nin saygın eğitim dergileri arasında yer alan Eğitim ve Bilim Dergisi 2014 itibari ile TEDMEM bünyesinde yayın hayatına devam etmektedir.  Eğitim ve Bilim Dergisi yılda dört kez yayınlanmaktadır. Duyuruları önceden yapılmak koşulu ile 2014 yılından itibaren yılda iki özel sayı çıkarılacaktır. Özel sayılarda ele alınacak konular eğitim araştırmalarına yön verebilecek araştırmaların üretilmesine destek sağlamak amacı ile eğitimdeki ihtiyaçlar, sorunlar, güncel tartışmalar dikkate alınarak seçilmektedir.


Eğitim ve Bilim Dergisi öncelikle ülkemizdeki sonra da dünyadaki tüm çocukların/bireylerin mutlu olacağı ve her bireyin sahip olması gereken bilgi ve beceriler ile donanabileceği bir eğitim sisteminin inşasına hizmet etmek vizyonuna sahiptir. Eğitim ve Bilim Dergisi okul öncesi eğitimden yükseköğrenime kadar tüm kademelerde, gelişmeye ihtiyaç duyulan alanlara somut çözüm önerileri sunan, eğitim faaliyetlerinin gelişmesine destek olacak nitelikte, öğretmenlerin ve akademisyenlerin profesyonel gelişimlerine katkı sağlayabilecek akademik çalışmaların yaygınlaştırılmasına hizmet etmektedir.

 

Duyurular

 

1. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC) 2015

 
Boğaziçi Üniversitesi, TED ve TEDMEM tarafından 14-16 Ekim 2015 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi'nde "1. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC) 2015 - Değişen Dünya ve Yükseköğretim: Kimlik, Politika ve Reform Modelleri" konferansı düzenlenecektir.  
Yayın Tarihi: 2015-04-16 Daha fazlası...
 

EĞİTİM VE BİLİM 2015 EKİM ÖZEL SAYI DUYURUSU

 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nin 50. kuruluş yıldönümü kutlamalarının bir parçası olarak 13-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında "Uluslararası Eğitim Kongresi: Gelecek İçin Eğitim" başlıklı kongre kapsamında sunulan bildirilerden Kongre Düzenleme Komitesi ve Yayın Kurulumuzca seçilen bildiriler Eğitim ve Bilim yayın ve değerlendirme politikları kapsamında değerlendirilerek kabul edilen bildiriler Eğitim ve Bilim 2015 Ekim özel sayısında yayınlanacaktır.

 
Yayın Tarihi: 2014-09-22
 

Makale Yayın Süreci

 

Eğitim ve Bilim Dergisi editörleri ile iletişim kurmak için lütfen sadece "egitimvebilim@ted.org.tr" e-posta adresini kullanınız. Belirtilen adresi kullanmanız daha hızlı geri bildirim almanıza yardımcı olacaktır.

Dergimizin web sayfası kısa süre sonra güncellenecektir. Lütfen Eğitim ve Bilim Dergisi ile ilgili duyuruları, resmi internet sayfası üzerinden takip ediniz. Dergi sisteminde bekleyen makalelerin yayın akış süreçleri tek tek incelenmektedir. Yazarlarımıza Editörler, Alan Editörleri ve Hakemlerimiz tarafından sürdürülen değerlendirme süreçleri ve yayın politikaları hakkındaki bilgiler yayın gönderim sırasına göre verilecektir.

 
Yayın Tarihi: 2013-12-22 Daha fazlası...
 
Daha fazla duyuru...

ISSN: 1300-1337