Yetkin ve Zayıf Okurların Okuma Performansları ile Göz Hareket Parametrelerinin İlişkisi

Esmehan Özer, Selda Özdemir

ÖZ

Bu çalışmada, dördüncü sınıf yetkin ve zayıf okurların okuma performansları ile okuma esnasında elde edilen göz hareketleri arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Öğrencilerin okuma hızları ve okuduğunu anlama puanları ile öyküleyici ve bilgi verici olmak üzere iki farklı metin türünden ulaşılan toplam okuma süresi, bakma süresi, ilk sabitleme süresi, sabitlemelerin sayısı ve ilgi alanlarına regresyonların sayısı göz hareket parametrelerinin ilişkileri incelenmiştir. Yetkin ve zayıf okurların okuma hızı ve okuduğunu anlama puanları ile göz hareket parametreleri arasındaki ilişkilerin gücünü değerlendirmek için korelasyon analizi kullanılmıştır. Bu çalışmanın katılımcıları, dördüncü
sınıf öğrencisi olan 38 yetkin okur (24 kız ve 14 erkek; yaş ortalaması = 9,4 yıl) ve 26 zayıf okurdur (11 kız ve 15 erkek; yaş ortalaması = 9,4 yıl). Her iki metin türünde de öğrencilerin okuma hızları ile göz hareket parametreleri arasındaki ilişkileri incelediğimiz sonuçlar, okurların anlamlı sözcük okuma hızları arttıkça sabitleme sürelerinin ve sabitleme sayılarının azaldığını ancak anlamlı sözcük okuma hızları azaldıkça sabitleme sürelerinin arttığını göstermiştir. Bu sonuçlar her iki metin türünde de okurların anlamlı sözcük okuma hızları ile toplam okuma ve bakma sürelerinin ilişkilerini ortaya koymuştur. Benzer ilişkiler yetkin okurların anlamsız sözcük okuma hızları ile her iki metinde toplam okuma süresi, bakma süresi ve sabitlemelerin sayısı arasında da belirlenmiştir. Öte yandan zayıf okurların anlamsız sözcük okuma hızları ile sadece öyküleyici metinde bakma süresi arasında ilişki olduğu bulunmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Yetkin okur, Zayıf okur, Göz izleme, Göz hareketleri, Okuma hızı, Okuduğunu anlama


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2021.9777

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.