Kaynaştırma Uygulamalarından Yararlanan Otizm Spektrum Bozukluğu Olan 7. Sınıf Öğrencilerine Fen Bilgisi Deneylerinin Öğretiminde Video Destekli Resimli Etkinlik Çizelgesinin Etkililiği

Ersin Elmaci, Özcan Karaaslan

ÖZ

Araştırmaya, tam zamanlı kaynaştırmaya devam eden otizm spektrum bozukluğu (OSB) tanısı almış 3 öğrenci katılmıştır. Bu araştırmanın amacı; OSB’li yedinci sınıf kaynaştırma öğrencilerin fen deneylerinin (karışımı ayırma deneyleri) öğretiminde video-destekli resimli etkinlik çizelgesi öğretim uygulamasının etkili olup olmadığını belirlemektir. Araştırmada, tek denekli araştırma yöntemlerinden katılımcılar arası yoklama evreli çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın bağımlı değişkeni, karışımların ayrılması ile ilgili fen bilgisi deneyleri iken; bağımsız değişkeni video-destekli resimli ekinlik çizelgesi öğretim uygulamasıdır. Video destekli resimli etkinlik çizelgesi yöntemiyle karışımların ayrılması ile ilgili bazı fen deneylerinin öğretilmesinde; başlama düzeyi, öğretim, izleme ve genelleme oturumları düzenlenmiştir. Deneylerin öğretimi için gerekli olan beceri basamakları kamera ile çekilmiş ve daha sonra materyal olarak öğretim oturumlarında kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, kaynaştırma uygulamalarından yararlanan OSB’li 7. sınıf öğrencilerine karışımların ayrılması ile ilgili fen deneylerinin öğretiminde video destekli resimli etkinlik çizelgesi öğretim uygulamasının etkili olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin öğrendikleri karışımı ayırma deneylerini öğretim sona erdikten sonra da korudukları görülmüştür. Ayrıca OSB’li 7. Sınıf kaynaştırma öğrencilerinin öğrendikleri fen bilgisi deneylerini farklı ortam ve uygulayıcıya genelleyebildikleri ortaya çıkmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Otizm Spektrum Bozukluğu, Kaynaştırma, Fen Bilgisi Eğitimi, Video Destekli Resimli Etkinlik Çizelgesi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2021.9394

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.