Türkçe Konuşan Çocukların Farklı Sosyoekonomik Düzeylerde Sesbilgisel Farkındalık ve Okuma Performansına İlişkin Boylamsal Sonuçlar

Cevriye Ergül, Gözde Akoğlu, Meral Çilem Ökcün Akçamuş, Ergül Demir, Burcu Kılıç Tülü, Zeynep Bahap Kudret

ÖZ

Alanyazında, sesbilgisel farkındalık becerilerinin okumayı yordama gücüne ilişkin çalışmalar olmakla birlikte, farklı sosyoekonomik düzeylerde yordayıcılıklara ilişkin boylamsal sonuçlar yeterince açık değildir. Bu araştırmada, farklı sosyoekonomik düzeylerden gelen ve anadili Türkçe olan çocukların ana sınıfında ölçülen sesbilgisel farkındalık becerilerinin birinci sınıftaki okuma becerilerini yordama düzeylerinin boylamsal olarak incelenmesi amaçlanmıştır. İlk ölçümler, ana sınıfının güz döneminde 540 çocukla gerçekleştirilmiştir. Ana sınıfının bahar döneminde alınan ikinci ölçümlerde 525 çocuğa ulaşılmış, birinci sınıfın güz döneminde yapılan ölçümlerde ise 451 çocuğa ulaşılmıştır. Ana sınıfının güz ve bahar dönemleri ile birinci sınıfın güz dönemine yönelik olmak üzere toplam üç regresyon modeli test edilmiş, analizlerde tüm değişkenlerin girdi olduğu (enter) model kullanılmıştır. Sonuçlar, farklı sosyoekonomik düzeylerden gelen çocukların ana sınıfının her iki döneminde ve birinci sınıfın güz döneminde ölçülen sesbilgisel farkındalık becerilerinin birinci sınıfın güz dönemindeki okuma becerilerini yordadığını ve sesbilgisel farkındalık becerilerinin okuma becerilerini yordama gücünün diğer dönemlere kıyasla bahar döneminde daha yüksek olduğunu göstermiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Sesbilgisel farkındalık, Okuma, Sosyoekonomik düzey, Ana sınıfı, Yordama gücü


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8991

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.