Gerçekçi, Aritmetik/Cebirsel ve Geometrik Bağlamda Problem Çözme

Marijana Zeljić, Milana Dabić Boričić, Sanja Maričić

ÖZ

Son yıllarda, modelleme sürecine ve öğrencilerin kelime problemlerini (gerçekçi bir bağlamı olan sözlü şekilde oluşturulmuş problemler) anlaması konusuna yönelik çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bu problemler, matematiksel ilişkilerin anlamını geliştirmek ve matematiksel bilgi ile gündelik durumları birbirine bağlamak için doğal bir çerçeve olarak kabul edilmiştir. Bu çalışmada, sözlü şekilde oluşturulmuş problemlerin, gerçekçi, aritmetik/cebirsel ve geometrik olmak üzere üç farklı bağlamını inceliyoruz. Araştırmanın örneklemi, 62 ilkokul dördüncü sınıf öğrencisinden (10-11 yaş) oluşmaktadır. Sonuçlar, öğrencilerin üç farklı bağlamda problem çözmedeki başarıları arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ve aynı zamanda, farklı bağlamlardaki strateji seçimleri arasında da bir ilişki olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin problemleri görsel-şematik temsiller kullanmadan çözdükleri gösterilmiştir. Öğrenciler, şaşırtıcı bir biçimde, geometrik bağlamda bile görsel temsilleri kullanmamıştır. Dolayısıyla, öğrenci ve öğretmenlerin görsel-şematik temsiller oluşturma konusundaki ortak faaliyeti, yalnızca problemleri gerçekçi bağlamla çözmenin değil, aynı zamanda geometri problemlerini ve matematiksel dilde sorulan problemleri çözmenin de önemli bir unsuru olmalıdır.

ANAHTAR KELİMELER

Matematik eğitimi, Kelime problemi, Bağlam, Modelleme süreci, Çözme stratejileri


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2021.8887

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.