Öğretmenlerin Fen Bilimleri Dersinde İlkokul Öğrencilerinin Analitik Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Görüşlerinin ve Sınıf İçi Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Büşra Melis Kanyılmaz, Elif Özata Yücel

ÖZ

Bu araştırmada, sınıf öğretmenlerinin fen bilimleri dersinde, öğrencilerin analitik düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik görüşleri ve gerçekleştirdikleri sınıf içi uygulamaları incelenmiştir. Öncelikle bir üçüncü sınıf bir de dördüncü sınıf öğretmeniyle birebir görüşmeler gerçekleştirilmiş, ardından bu sınıflarda elektirik ile ilgili ünite boyunca sınıf içi gözlemler yapılmıştır. Gözlem öncesi gerçekleştirilen öğretmen görüşmelerinde üçüncü sınıf öğretmeni, fen bilimleri dersinin yaparak-yaşayarak, deney ve gözlemlerle öğretilmesi gerektiğini ve öğrencilerin analitik düşünme becerilerini geliştirmek için beyin fırtınası, soru-cevap yöntem-tekniklerini kullandığını ifade etmiştir. Ancak öğretmenin ünite boyunca ağırlıklı olarak öğretmen merkezli yöntemleri kullandığı belirlenmiştir. Araştırma sonuçları üçüncü sınıf öğretmenin bu durumun farkında olmakla beraber sınıf içi uygulamalarına bunu yansıtmadığını ortaya koymuştur. Dördüncü sınıf öğretmeni görüşmede analitik düşünme becerisinin gelişimi için dersi yaparak-yaşayarak, video ve görsel materyallere ağırlık vererek işlediğini ifade etmiştir. Buna uygun şekilde, ünite boyunca ağırlıklı olarak öğretmen-öğrenci etkileşimli sınıf içi uygulamaları kullanmıştır. Bu bağlamda bu sınıftaki uygulamaların üçüncü sınıftaki uygulamayla kıyaslandığında, öğrencilerin analitik düşünme becerilerinin gelişimine daha fazla katkı yapması beklenmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Analitik Düşünme, Fen Bilimleri, Sınıf Öğretmenleri, İlkokul


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8876

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.