İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Zihin Haritası Yöntemi İle Hikâye Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi

Hümeyra Uysal, Sabri Sidekli

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin zihin haritası yöntemi kullanarak hikâye yazma becerilerini geliştirmektir. Bu doğrultuda çalışma nicel ve nitel araştırmaların bir arada kullanıldığı karma yöntem araştırması olarak desenlenmiştir. Araştırmanın nicel boyutu ön test son test yarı deneysel model ile nitel boyutu eylem araştırması olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı güz döneminde Muğla ili Menteşe ilçesine bağlı sosyoekonomik düzeyi birbirine eşit iki devlet okulunda bulunan dördüncü sınıf düzeyinde üç sınıf oluşturmaktadır. Üç gruptan bir tanesi deney grubu iki tanesi kontrol grubu olarak seçilmiştir. Deney grubuna; zihin haritası yöntemi ile hikâye yazma çalışması, birinci kontrol grubuna; ödevli hikâye yazma çalışması, ikinci kontrol grubuna; Türkçe Dersi Öğretim Programı doğrultusunda çalışma yaptırılmıştır. Deney grubu ile yapılan uygulamada öğrencilere 1 ders saati zihin haritası çalışması, 1 ders saati hikâye haritası ile hikâye yazma çalışmaları yapılmıştır. Uygulama 10 hafta sürmüştür. Birinci kontrol grubu ile yapılan uygulamada öğrencilere konular verilip hikâyeler yazmaları istenmiştir. İkinci kontrol grubuna herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. Araştırma sonucunda deney grubuna uygulanan zihin haritası yönteminin diğer uygulamalardan daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Yazma, Hikâye yazma, Zihin haritası, Ödevli yazma, Karma yöntem


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8848

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.