Etkileşimli Sosyal Bilgiler Defteri (ESBD) Uygulamasına İlişkin Bir Durum Çalışması

Erhan Yaylak

ÖZ

Sosyal Bilgiler öğretiminde etkileşimli sosyal bilgiler defteri (ESBD) uygulamalarına ilişkin öğrencilerin görüşlerini ortaya çıkarmayı amaçlayan bu araştırma, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması (case study) deseni kapsamında yürütülmüştür. Araştırma 2017-2018 eğitim-öğretim yılında bir devlet ortaokulunda bir eğitim-öğretim yılı boyunca sürdürülmüştür. Araştırmacının kendisinin girdiği Sosyal Bilgiler dersini alan 267 ortaokul öğrencisi içerisinden basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilen 21 öğrenciyle bireysel ve yüz yüze olarak yarı yapılandırılmış mülakat yapılmıştır. Elde edilen veriler ise içerik analizi ile MaxQDA 2020 programında çözümlenmiştir. Bulgulardan hareketle; öğrenciler ESBD uygulamalarını eğlenceli, öğretici ve çok sevdikleri bir öğrenme aracı olarak tanımlamışlardır. Öğrencilerin ESBD uygulamalarına ilişkin tutumları çok olumlu olduğu, bu uygulamaları çok beğendikleri, derslerde eğlendikleri, daha iyi öğrendikleri ve diğer derslerde de uygulanmasını istedikleri ifade edilmiş olup ESBD uygulamalarının Sosyal Bilgiler dersi konularını öğrenme ve hatırda tutma hususunda çok katkısı olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Etkileşimli Defter, Sosyal Bilgiler Öğretimi, Sosyal Bilgiler Uygulamaları, Öğrenci Görüşü, İçerik Analizi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8809

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.