Çoklu Yetersizliği Olan Öğrencilere Tablet Bilgisayar Aracılığı ile Yapboz Yapma Becerisinin Öğretimi

Müzeyyen Eldeniz Çetin, Evgin Çay

ÖZ

Araştırmanın amacı, çoklu yetersizliği olan öğrencilere tablet bilgisayar aracılığı ile yapboz yapma becerisinin kazandırılması ve kazanılan beceriyi akıcı bir şekilde sergilemelerini sağlamaktır. Araştırma iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada, çoklu yetersizliği olan öğrencilere tablet bilgisayar aracılığı ile yapboz yapma becerisinin kazandırılmasında, öğrenilen becerinin farklı materyallere, ortamlara ve kişilere genellenmesinde ve uygulama bittikten 1,3 ve 4 hafta sonra sürdürülmesinde doğrudan öğretim yönteminin etkisi incelenmiştir. Araştırmanın birinci aşamasında; tek denekli araştırma yöntemlerinden denekler arası yoklama denemeli çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın ikinci aşamasında ise; çoklu yetersizliği olan öğrencilerin kazandıkları tablet bilgisayar aracılığı ile yapboz yapma becerilerinin akıcılığını artırmak hedeflenmiştir. Bu aşamada da tek denekli araştırma modellerinden değişen ölçütler modeli kullanılmıştır. Araştırmaya, ikisi erkek, biri kız olmak üzere toplam üç denek katılmıştır. Araştırmada tüm oturumlar bire bir öğretim düzenlemesi biçiminde yapılmıştır. Araştırma sonucunda yapboz yapma becerisinin öğretiminde doğrudan öğretiminin etkili olduğu, öğrencilerin öğretim sona erdikten 1,3 ve 4 hafta sonunda öğrenilen beceriyi korudukları ve farklı materyallere, ortamlara ve kişilere genelledikleri ve yapboz yapma becerisinde süre açısından akıcılık kazandıkları tespit edilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Çoklu yetersizlik, Tablet bilgisayar, Yapboz, Doğrudan öğretim yöntemi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8457

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.