Biyoloji Öğretmenlerinin Beyin İşlevlerine İlişkin Nöromitlerinin ve Doğru Bilgilerinin Belirlenmesi

Yeliz Gülsün, Pınar Köseoğlu

ÖZ

Sinirbilim; sinir sisteminin öğrenme ve davranış ilişkisini inceleyen disiplinler arası bir bilim dalıdır ve nöroloji ve tıp alanlarındaki gelişmeler sonucunda önemli bir araştırma alanı olmuştur. Toplumda yaygın kabul edilen beyin mekanizmaları hakkındaki yanlış anlamalara nöromit denir. Nöromitler sinirbilim çalışmaları kapsamında yer almaktadır. Bu araştırmanın amacı; biyoloji öğretmenlerinin beyin işlevlerine yönelik nöromitlerinin (doğru bilinen yanlışların) ve doğru bilgilerinin belirlenmesidir. Biyoloji öğretmenleri ile yürütülen bu çalışma eğitsel sinirbilime ve biyoloji eğitimi alanına katkı sağlaması ve eksikliği gidermesi açılarından önemlidir. Araştırmanın amacına yönelik olarak çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma 146 Biyoloji öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, 'Eğitsel Sinirbilime İlişkin Veri Toplama' başlıklı ölçme aracı ile toplanmıştır. Elde edilen veriler frekans ve Spearman korelasyon katsayısı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda katılımcıların 22 nöromit maddesinden 9 nöromite sahip olduğu ve 19 doğru maddeden 6’sını yanlış bildikleri görülmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Biyoloji eğitimi, Eğitsel sinirbilim, Sinirbilim, Nöromit


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8456

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.