2011 ile 2017 Arasında ESERA Bildirilerinde Yayınlanan Fen Eğitimi Araştırma Makalelerinin Sistematik Bir Değerlendirmesi

Saeed M. Alshamrani, Abdulwali Hussein Aldahmash

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, Avrupa Fen Eğitimi Araştırma Derneği’nin (ESERA) 2011 ile 2017 yılları arasında gerçekleştirdiği dört konferansta yayınlanan araştırma makalelerini araştırma başlıklarına, yaklaşımlarına, amaçlarına, veri türlerine ve örneklemlerine göre analiz etmektir. Temel amaç makaleleri kategorize etmek ve fen eğitimi alanındaki metodolojik bileşenleri ile ilgili araştırma eğilimlerini belirlemektir. Toplam 1193 makale analiz edilmiştir. Sonuçlarda, “hizmet öncesi fen öğretmen eğitimi” (makalelerin %12’si), “hizmet içi fen öğretmen eğitimi, sürekli profesyonel gelişim” (makalelerin %9’u) ve “çevre, sağlık ve informal-okul dışı fen eğitimi” (makalelerin %8’i) gibi bazı temalarda yoğunlaşmanın giderek arttığı görülmektedir. ESERA bildirilerinde yayınlanan araştırmaların çoğu betimleyici ve gelişimsel araştırmalardır. Araştırma yaklaşımları ile ilgili olarak, makalelerde nitel yöntemlerden çok nicel ve karma yöntemler kullanılmıştır. Bu araştırma tüm ülkelerde fen eğitimi araştırma alanında yararlı olabilir. Akademisyenlerin fen eğitimi araştırması alanındaki boşlukları belirlemelerine ve farklı konular, yerler, araştırma tasarımı, vs. hakkındaki araştırma durumunu anlamalarına yardımcı olabilir. Bu sonuçlar, öğrencilerin yanında hizmet içi ve hizmet öncesi öğretmenlerin yansıtıcı ve eleştirel düşünme becerileri ve tartışma becerileri gibi daha önceki çalışmaların odağı olmayan fen eğitimi sorunlarının araştırılmasının önemini ortaya koymuştur. Bu konulara odaklanarak, araştırma makaleleri üzerinde başka eğilim çalışmaları da yapılabilir.

ANAHTAR KELİMELER

Konferans bildirileri, ESERA, Araştırma eğilimleri, Fen eğitimi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8441

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.