Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi İçin Yeni Bir Takım Öğretimi Modeli: Hizmet-içi İngilizce Öğretmenleri Üzerine Bir Durum Çalışması

Özlem Canaran, İsmail Hakkı Mirici

ÖZ

Türkiye’de ilgi ve uygulama eksikliği olmasına karşın, uluslararası alanyazında, öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin işbirliğine dayalı çalışmalarla desteklenmesi üzerine vurgu yapılmaktadır. Bu çalışma, etkili ve sürekli mesleki gelişim (SMG) ilkeleri doğrultusunda hizmet içi mesleki gelişim programı olarak tasarlanmış yeni bir takım öğretimi modeli sunmaktadır. Yeni takım öğretimi modeli, beş evrede uygulanmakla birlikte; öğrenci merkezli öğretime odaklanan araştırma, işbirliği ve yansıtıcı düşünme aşamalarını içermektedir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemleri benimsenmiş ve İngilizceyi yabancı dil olarak öğreten üç öğretmenin modele ilişkin yansıtıcı düşünceleri araştırılmıştır. Çalışmanın verileri, yarı yapılandırılmış görüşmelerden ve arşiv kayıtlarından oluşturulmuştur. Çalışmanın bulgularına göre, öğretmenlerin yeni takım öğretimi modeli hakkındaki yansıtıcı düşünceleri; takım öğretiminin evreleri boyunca yaptıklarına ve model sayesinde öğrendiklerine, model hakkında düşündüklerine ve uygulamanın başından sonuna kadar hissettiklerine dayanmaktadır Ayrıca, çalışmanın sonlarına doğru, öğretmenlerin takım öğretimine daha olumlu yaklaştıkları ortaya çıkmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Sürekli mesleki gelişim, Öğretmen işbirliği, Takım öğretimi, Yabancı dil olarak İngilizce öğretmenleri, Yansıtıcı düşünme, Durum çalışması


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8430

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.