Çerçeveleme ve Kırmızı Rengin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Sınıf İçi Performanslarına Etkisi

Zeynep Öktem, Nilgün Olguntürk

ÖZ

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan çocuklar eğitim hayatları boyunca birçok zorlukla karşılaşmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı sınıfta dikkatlerini daha iyi toplayacakları bir tahta ve duvar rengi bileşeni olup olmadığını bulmaktır. Bunun için dört deney ortamı hazırlanmış, DEHB’li çocuklar buralarda en sıkıntı çektikleri konularda özel olarak hazırlanmış testleri çözmüşlerdir. Tek Faktör üzerinde Tekrar Ölçümler için ANOVA analizleri sonucu Şifreleme ve Eşleme görevlerinde duvar ve tahta renginin farklı olduğu odalarda, aynı olduğu odalara göre anlamlı derecede daha az hata yapıldığı bulunmuştur. Çift Bulma testinde katılımcıların hızı tahta ve duvarın kırmızı olduğu odada her ikisinin de beyaz olduğu odaya kıyasla anlamlı düzeyde artmıştır. Okuma görevinde deney ortamları arasında anlamlı bir fark bulunmasa da DEHB’li katılımcı grubunun duvar ve tahta rengi farklı olan odalarda hatalarını daha fazla düzelttikleri gözlemlenmektedir. Sonuç olarak sınıflarda tahtanın bulunduğu duvarın tahtadan farklı bir renge boyanmasının DEHB’li çocukların dikkatlerini daha kolay toplamasına yardımcı olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmadan elde edilen bulgular ışığında renk ögesinin farklı eğitim etkinliklerinde, farklı renkte nesne ve ortamların kullanımıyla DEHB’li çocuk, genç ve yetişkinlerin öğrenme güçlerine ve ruhsal durumlarına olumlu yönde katkıda bulunabileceği düşünülmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

DEHB, Kırmızı, Renk, Çerçeveleme, Uyarılma, Sınıf ortamı, Tahta


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.8169

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.