Okuma Güçlüğü ve Giderilmesi: Bir Eylem Araştırması

Pınar Kanık Uysal, Hayati Akyol

ÖZ

Bu çalışma, okuma güçlüğü yaşayan bir yedinci sınıf öğrencisinin okuma ve anlama problemlerinin giderilmesine yönelik yapılan uygulama ve değerlendirmeleri kapsamaktadır. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması kullanılmıştır. Araştırmada ilk olarak öğrencinin okuma hataları ve nedenleri, sonrasında ise bu hataların giderilmesine yönelik izlenecek yöntemler ve kullanılacak metinler tespit edilmiştir. Okuma ve anlama hatalarının değerlendirilmesinde “Yanlış Analiz Envanteri” kullanılmıştır. Öğrenciyle 12 haftalık bir çalışma programı yürütülmüştür. Öğrencideki okuma korkusunu ve başaramama kaygısını giderebilmek için kolaydan zora ilkesinden hareketle süreç yönetilmeye çalışılmıştır. Metinsellik ölçütleri ve metnin okunabilirlik düzeyi dikkate alınarak materyaller hazırlanmıştır. İlk olarak hece grupları, tekerlemeler, şiirler eşliğinde çalışılmış daha sonra da seçilen metinler Ateşman (1997) formülüne göre kolaydan zora doğru sınıflandırılarak kullanılmıştır. Çalışmanın son dört haftasında da öğrencinin düzeyine uygun çocuk edebiyatı eserleri seçilerek eve okuma görevi olarak verilmiştir. Akıcı okuma probleminin ortadan kaldırılabilmesi için çalışmalar tekrarlı okuma, model okuma, yardımlı okuma, yankılı ve koro okuma yöntemleri ile sürdürülmüştür. Program öncesi alınan ön test sonuçlarına göre endişe düzeyinde olan öğrenci, program sonrası alınan son test sonuçlarına göre öğretim düzeyine ulaşmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Okuma güçlüğü, Okuduğunu anlama, Metin seçimi, Akıcı okuma yöntemleri


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.8032

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.