Fizik Öğretmen Adaylarının Deneysel Kanıtları Değerlendirirken Karşılaştıkları Zorluklar

Olga Gkioka

ÖZ

Bu çalışma, fizik öğretmen adaylarının deneysel sonuçların niteliğini değerlendirirken karşılaştıkları zorluklar hakkındadır. Çalışmaya, altı dönem boyunca (her dönemde altı katılımcı olmak üzere) toplam otuz altı fizik öğretmen adayı katılmıştır. Katılımcılar deneyleri tasarlamış, uygulamış, sonuçları analiz etmiş, deneysel kanıtların niteliğini değerlendirmiş ve son olarak tüm deneysel prosedürü değerlendirmiştir. Ayrıca, katılımcılardan kendi elde etmedikleri deneysel kanıtların ve yargıların (ikincil veri kaynağı) niteliklerini de değerlendirmeleri istenmiştir. Çalışmanın veri kaynaklarını, her bir deney için hazırlanan laboratuvar raporları, sınav kağıtları ve bireysel görüşmeler oluşturmaktadır. Nitel ve nicel veri analizleri sonucunda, katılımcılar arasında belirli trend bulgularına rastlanmıştır. Fizik öğretmen adaylarının, deneysel geçerlik, ölçüm güvenirliği, kesinlik ve hassasiyet kavramlarını anlama konusunda zorluk yaşadığı tespit edilmiştir. Öğretmen adayları, bu tip kavramları göz önünde bulundurarak kanıtları değerlendirmede ve yargıda bulunmada zorlanmıştır. Katılımcıların, deneysel hata kaynaklarıyla ilgili de zorluk yaşadığı tespit edilmiş, sistematik ve rastgele hataları birbirinden ayıramadıkları gözlenmiştir. Özellikle, sürekli ölçüm yapmanın neyi “daha iyi hale getirdiği” konusunda öğrencilerde kafa karışıklığı saptanmıştır. Öğretmen adaylarının laboratuvar becerilerini geliştirecek ve liselerde laboratuvar dersi verme konusunda öz güvenlerini arttıracak özel öğretmen eğitimi programlarına ihtiyaç vardır. Öğretmenlik uygulaması, müfredat geliştirme ve ileri araştırmayla ilgili öneriler tartışılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Deneysel kanıtları değerlendirme, Geçerlik, Kesinlik, Güvenirlik, Fizik laboratuvarı, Fizik öğretmen eğitimi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.8030

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.