Bağlam Bilgisi ve Pedagojik Alan Bilgisi Etkileşimi: Sosyokültürel Yaklaşım

Mehmet Şen, Ceren Öztekin

ÖZ

Araştırmada fen bilimleri öğretmenlerinin pedagojik alan bilgileri, bağlam bilgileri ve bağlam bilgilerinin pedagojik alan bilgileri üzerine olan etkisi sosyokültürel yaklaşım çerçevesinde incelenmiştir. Veriler 2 fen bilimleri öğretmeninden, yarı yapılandırılmış bağlam bilgisi görüşme formu, yarı yapılandırılmış pedagojik alan bilgisi görüşme formu ve ders gözlem protokolü ile toplanmış, tümdengelimsel ve tümevarımsal yöntemlerle analiz edilmiştir. Çalışmanın bulgularına bağlı olarak, öğretmenlerin bağlam bilgilerinin pedagojik alan bilgisini nasıl etkilediği ile ilgili 4 iddia ortaya atılmıştır: a) Öğretmenin bağlam bilgisi öğretmenin pedagojik alan bilgisi üzerinde düzenlemeler yapmasına yardımcı olur, b) Öğretmen bağlam bilgisinin pedagojik alan bilgisini desteklediği durumlar mevcuttur, c) Öğretmenler her zaman bağlamsal etmenlerden kaynaklanan olumsuzlukları giderememektedir ve bunun sonucunda öğretmenlerin pedagojik alan bilgileri kısıtlanır, d) Bağlamsal etmenler öğretmenler farkında olmasada pedagojik alan bilgisini olumlu ya da olumsuz olarak etkilemeye devam etmektedir. Çalışma sonuçları ayrıca katılımcıların bağlam bilgileri ve yoğunluk (özkütle) konusundaki pedagojik alan bilgileri hakkında bilgi vermektedir. Çalışmanın fen bilimleri öğretmenlerinin yoğunluk (özkütle) konusuna yönelik bağlam bilgilerinin pedagojik alan bilgilerine etkisi ile ilgili önemli ipuçları sunarak, yoğunluk konusunun daha kolay öğretilmesine ve öğrenilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Pedagojik alan bilgisi , Bağlam bilgisi, Yoğunluk konusu, Bağlam bilgisi ve pedagojik , alan bilgisi etkileşimi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.7927

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.