Sesbilgisel Çözümleme Becerileri ile Sözcük Okuma Hızı ve Doğruluğu Arasındaki İlişkinin Gelişimsel Bakış Açısıyla İncelenmesi

Cebrail Turna, İsa Birkan Güldenoğlu

ÖZ

Bu araştırmanın temel amacı sesbilgisel çözümleme becerileri ile sözcük okuma akıcılığı arasındaki ilişkinin gelişimsel bakış açısıyla incelenmesidir. Araştırmaya Ankara ilinde 1., 4., ve 8. sınıfta öğrenim gören toplam 300 öğrenci katılmıştır. Çalışmada öğrencilerin sesbilgisel çözümleme becerileri “Sesbilgisel Çözümleme Değerlendirme Aracı” ile, sözcük okuma hızı ve doğrulukları ise sınıf düzeylerinden okuma metinleri ile değerlendirilmiştir. Tüm değerlendirmeler öğrencilerin kendi okulları içerisinde belirlenmiş bir ortamda bireysel olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmadan elde edilen veriler, Mann- Whitney U testi ve Pearson Korelasyon Katsayısı hesaplanarak analiz edilmiştir. Bulgular sesbilgisel çözümleme becerileri ile sözcük okuma akıcılığı alt becerileri arasında anlamlı ilişkiler olduğunu göstermiştir. Elde edilen bulgular, çalışmaya katılan öğrencilerin okuma performansları ve okuma sırasında kullandıkları çözümleme stratejileri temelinde tartışılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Okuma, Sözcük okuma, Sesbilgisel çözümleme, Sözcük okuma akıcılığı


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.7891

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.