Matematik Başarısını Yordama: Sosyoekonomik Statü, Ebeveyn Katılımı ve Öz-Güvenin Rolü

Selda Yıldırım

ÖZ

Bu çalışma, sosyoekonomik statünün (SES), öğrencilerin matematik öğrenmeleri üzerindeki doğrudan ve ebeveyn katılımı ve öz-güven aracılığı ile de dolaylı etkilerini incelemiştir. Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS 2011) Türkiye verisi kullanılarak, çok düzeyli analizler yapılmıştır. Sonuçlar, iki SES bileşeninin-evdeki eğitim kaynakları ve okul yapısının- öğrencilerin matematik başarısını pozitif yordadığını göstermiştir. Ayrıca, sonuçlar ebeveynin evdeki katılımı ve ebeveynin okul etkinliklerine katılımının sırasıyla, evdeki eğitim kaynakları ve okul yapısı ile matematik başarısı arasında aracı rolü olduğunu göstermiştir. Hem evdeki eğitim kaynaklarının hem de ebeveynin evdeki katılımının matematik başarısı üzerindeki etkisine aracılık eden öz-güvenin matematik başarısının en güçlü yordayıcısı olduğu görülmüştür. Elde edilen, bulgular, SES ve öğrenci matematik başarısı arasındaki ilişkiye aracılık etmede ebeveyn katılımının rolünü incelerken çok düzeyli analizlerin önemini vurgulamaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Ebeveyn katılımı, Öz-güven, Sosyoekonomik statü, TIMSS matematik başarısı


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.7868

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.