Yabancı Dil Sınıf İçi Kaygı Ölçeğinin Sırpça Versiyonu: Psikometrik Analiz

Jelisaveta Safranj, Marija Volarov, Milan Oljaca

ÖZ

Yabancı Dil Sınıf İçi Kaygı Ölçeğinin (Horwitz, Horwitz ve
Cope, 1986) Sırpça çevirisinin geçerliliği ve psikometrik özellikleri incelenmiştir. Ölçek 296 mühendislik lisans öğrencisine uygulanmıştır. Çalışmanın amacı, FLCAS’nin (Yabancı Dil Sınıf İçi Kaygı Ölçeği) faktör yapısıyla ilişkili çok sayıda rakip modeli karşılaştırmaktır. Aşağıdaki modeller test edilmiştir: (1) dört faktörlü model, (2) dört spesifik faktörü bulunan iki faktörlü model, (3) üç faktörlü model, (4) üç spesifik faktörü bulunan iki faktörlü model, (5) iki faktörlü model ve (6) iki spesifik faktörü iki faktörlü model. İki faktörlü modelin, kullanılan bütün uyum indekslerine göre en iyi çözüm olduğu görülmüştür. Bu çalışma, FLCAS’nin Sırpça versiyonuna odaklanan ve genel anlamda FLCA konusunda kavramsal sorunları ele almak için kullanılan karmaşık istatistiksel prosedürlere (ör. IRT, iki faktörlü modellerin test edilmesi) odaklanan ilk çalışmadır. Bu çalışmanın sonuçları ölçeğin faktör yapısına ve her bir maddenin işlevine dair IRT perspektifinden bilgiler vermekte ve ileriki araştırmalar için yeni soruların önünü açmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Yabancı Dil Sınıf İçi Kaygı Ölçeği (FLCAS), Yabancı Dil Sınıf İçi Kaygı (FLCA), İki faktörlü model, Madde yanıt teorisi (IRT), Doğrulama


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.7826

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.