Beslenme Eğitimi Müdahalesine Aile Katılımının Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Beslenme Durumlarına Etkisi

Şule Aktaç, Gül Kızıltan, Süleyman Avcı

ÖZ

Okul öncesi dönemdeki çocukların beslenme durumuna yönelik beslenme eğitimine, aile katılımının etkinliğini değerlendirmek için bir devlet anaokuluna giden 74 çocuğa 10 haftalık bir beslenme eğitimi programı uygulanmıştır. Çocuklar, aile katılım grubu (AKG), eğitim grubu (EG) ve kontrol grubu (KG) olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Müdahaleler; okul temelli beslenme eğitimi, aile beslenme eğitimi dokümanları ve aile-çocuk ev etkinlikleri ile aylık aileler ile toplantılar AKG’de, okul temelli beslenme eğitimi EG'de ve KG’da müdahale olmayacak şekilde yapılmıştır. Antropometrik ölçümler, 3 günlük besin tüketim kayıtları ve besin gruplarının tüketimlerinin değerlendirmesi müdahaleden öncesi ve sonrası tamamlanmıştır. Sonuçlara göre müdahale, AKG'nda daha fazla değişime neden olmak üzere AKG ve EG'nda, daha düşük obezite prevalansına (p < 0,05), besinin bulunabilirliği, besini sunma ve tüketiminde olumlu değişimlere yol açmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, okul öncesi beslenme eğitim programına aile katılımının beslenme eğitiminin etkinliğini artırabildiğini göstermektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Beslenme eğitim programı, Beslenme, Beslenme durumu, Aile katılımı, Okul öncesi çocuklar


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.7819

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.