Matematik Öğrenme Fırsatları: Fark etme ve Harekete Geçme

Oğuzhan Doğan, Hülya Kılıç

ÖZ

Eğitim ve öğretimin kalitesini artırmaya yönelik son yıllarda yapılan çalışmalar, öğrencilerin bilgi ve becerilerinin gelişiminde öğretmenlerin gözlemci, yol gösterici, teşvik edici ve destekleyici rollerinin ön plana çıktığını göstermektedir. Öğretmenlerin üstlenmeleri beklenen bu rollerini sınıf ortamında etkili bir şekilde gerçekleştirebilmeleri mesleki bilgi ve becerileriyle ilişkidir. Gerek hizmet öncesinde gerekse de hizmet içinde öğretmenlerin mesleki becerilerinin gelişiminin desteklenmesi, sınıf içindeki öğretimin verimliliğini artırmaya yönelik bir çaba olarak düşünülmektedir. Bu bağlamda, fakülte-okul işbirliği modelinin geliştirildiği bir çalışma kapsamında matematik öğretmen adaylarına bir yıl boyunca öğrencilerle çalışma fırsatı verilerek öğretmen adaylarının pedagojik alan bilgileri ve fark etme becerileri incelenmiştir. Çalışmanın verilerinden yola çıkılarak bu makalede öğretmen adaylarının öğretim anında matematik öğrenme fırsatı özelliği taşıyan durumları fark edip etmedikleri ve fark ettiklerinde nasıl harekete geçtikleri (karşılık verdikleri) bazı örnek durumlar üzerinden tartışılmıştır. Yapılan bu analizin öğretim anında fark etme becerisinin özelliklerinin belirlenmesi ve fark edilen öğrenme fırsatları karşısında harekete geçme durumlarının değerlendirilmesi konusunda öğretmen yetiştirme alanına katkı yapacağı düşünülmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Matematik, Öğrenme fırsatı, Fark etme, Öğretmen adayı, Ortaokul


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.7593

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.