Eğitim ve Güvenlik Örgütlerindeki Örgüt Yapısının Liderin Gücüne Etkisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Cem Harun Meydan, Kemal Köksal

ÖZ

Örgütün yapısı, bireylerin örgüte ilişkin algılarını etkilemektedir. Mekanik ve organik örgüt yapıları farklı örgüt kültürüne neden olmakta ve bu farklı kültürler, bireylerin, liderin gücüne yönelik algıları da dâhil olmak üzere birçok konudaki algılarını etkilemektedir. Bu çalışma mekanik ve organik yapıya sahip örgütlerdeki liderin gücüne yönelik algılama farklılıklarını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, liderin gücüne yönelik bireysel algılama farklılıklarını ortaya koymak için eğitim ve güvenlikten sorumlu örgütler seçilmiştir. Veriler, okul ve güvenlikten sorumlu kurumların örgütsel özelliklerindeki farklılıklardan dolayı bu kurumlardan toplanmıştır. Analiz sonuçları araştırma hipotezlerini kısmi olarak desteklemektedir. Araştırma sonucunda farklı örgüt yapılarının liderin gücüne yönelik algılamalarda farklılıklara neden olduğuna ulaşılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Örgüt Yapısı, Lider, Güç, Algılama, Eğitim Örgütleri


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.7512

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.