Matematiksel Problem Çözme Yeterliliğinin Bileşenleri ve Matematiksel Modellemeye İlişkin Öğretim Stratejilerinin Aracılık Etkileri

Sunyoung Han, Hye Mi Kim

ÖZ

Bu çalışmanın amacı problem çözme becerisinin bileşenleri (dört adet yöntemsel bileşen ve modelleme yeterliliği) arasındaki ilişkilerin ve öğretim stratejilerinin (işbirlikçi öğrenme ve problem kurma) öğrencilerin matematiksel modelleme yeterliliği üzerindeki etkisini araştırmaktır. Kore’de 1224 öğrencinin katılımıyla öğrencilerin matematiksel problem çözme yeterliliğine ilişkin 40 maddeden oluşan bir anket gerçekleştirilmiş olup ankete verilen yanıtlar nicel yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir (açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi ve yol analizi). Anket sonuçları, öğrencilerin matematiksel problem çözmenin yöntemsel bileşenlerine ilişkin yeterliliklerinin matematiksel modelleme yeterlilikleri üzerinde olumlu etkisi olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca işbirlikçi öğrenme ve problem kurma yöntemlerinin kullanıldığı öğretim stratejileri, matematiksel problem çözmenin yöntemsel bileşenleri ile matematiksel modelleme yeterliliği açısından bir etki meydana getirmiş olup bu anlamda sinerji yaratmıştır. Çalışmada aynı zamanda matematik eğitimcileri ve öğretmenlerine yönelik katkı ve öneriler de tartışılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Matematiksel problem çözme, Matematiksel modelleme, Öğretim stratejisi, Yapısal eşitlik modellemesi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.7386

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.