Ortaöğretim Coğrafya Öğretmenleri İçin Bir Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Ölçeği

Xiaobing Su, Xiaorui Huang, Chun Zhou, Maiga Chang

ÖZ

Bilişim teknolojisinin okul eğitiminde kapsamlı bir şekilde kullanılmasıyla birlikte,TPAB (Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi) kuramsal çerçevesi, öğretmenlerin bilişim teknolojisini ders öğretimine entegre etme yeteneklerini incelemek, değerlendirmek ve ilerletmek için giderek artan sayıda araştırmacı tarafından benimsenmektedir. Ancak, şu ana kadar özellikle Çin Anakarasındaki Coğrafya öğretmenlerinin TPAB yeterliliklerini değerlendirmek için tasarlanmış bir ölçüm aracı olmamıştır. Bu çalışmada, hâlihazırda elde bulunan TPAB ölçüm aracını temel alarak ve 7 faktörlü TPAB modelini izleyerek, Çin Anakarasındaki lise Coğrafya öğretmenleri için bir ölçüm ölçeği geliştirmeye çalışmaktayız. Hedef öğretmenlere davet e-postaları gönderilmiş ve 9 Anakara ilinden toplamda 869 geçerli yanıt alınmıştır. Ölçeğin ve ayrıca 7 faktörü TPAB modelinin yakınsak geçerlik ve ayırıcı geçerliğini doğrulamak için toplanan veriler üzerinde doğrulayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulgularımızda da gösterildiği üzere, Çin Anakarasındaki lise Coğrafya öğretmenlerinin TPAB bilgi yapıları 7 faktörlü modelle uyum göstermektedir ve ölçülen 37 değişkenin faktör yüklemelerinin tamamı 0,57 ila 0,94 arasında dağılmakta ve her bir faktörün kompozit geçerlik değerleri de 0,87 ila 0,93 arasında dağılım göstermektedir. Bu da ölçeğin iyi bir yakınsak geçerliliğe sahip olduğunu göstermektedir. Yedi faktörün birbiriyle çiftlenmesi sonrasında, kısıtlı ve kısıtsız modeller arasındaki ki-kare değer farklarının tamamı anlamlı 0,05 düzeyine ulaşmaktadır ve bu da ölçeğin iyi ayırıcı geçerliliğe sahip olduğunu göstermektedir.

ANAHTAR KELİMELER

TPAB, Coğrafya öğretmenleri, Ölçüm ölçeği geliştirme, Lise son sınıf, Çin Anakarası


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.6849

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.