Üniversite Öğrencilerinin Değerlendirmelerini Etkileyen Kontrol Edilemeyen Faktörler

İlker KALENDER

ÖZ

Bu çalışma üniversite ortamında öğretim görevlilerine verilen öğrenci değerlendirme puanları arasındaki farklılıkları ayırma analizi yöntemi ile belirlemeye çalışmaktadır. Öğrenciler tarafından verilen puanlar ortalamalarına göre iki gruba ayrılmış ve öğretim görevlileri düşük-puanlı ve yüksek-puanlı olarak iki grup halinde tanımlanmıştır. Ayırma analizi ile tanımlanan kestiriciler (i) sınıf mevcudu, (ii) dersin kredisi, (iii) sınıf düzeyi, (iv) sınıf ortalaması ve (v) aynı dersi alan grup sayısıdır. Çalışmanın sonuçları düşük-puanlı öğretim görevlilerinin düşük sınıf mevcudu olan, düşük kredili, üst sınıf düzeylerinde, sene sonu not ortalamalası yüksek olan ve tek grupla sınıflarda eğitim yapanlar olduğunu ortaya çıkartmıştır. Öğrenci değerlendirmeleri arasındaki farklılıkları açıklayan kaynakların tanımlanması öğretimin etkinliğinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi konusu ile ilgili olan kişisel için önemli bulgular sağlayabilir.

ANAHTAR KELİMELER

Student ratings; assessment of instructional performance