Öğrenci Odaklı Bir Araştırma: Metin Özeti Yazma Stratejisi ve Dereceli Puanlama Anahtarı

Ahmet Benzer, Ayşegül Sefer, Zeyneb Ören, Sümeyye Konuk

ÖZ

Özet yazma; öğrencilerin metindeki ana fikri belirlemelerine, genelleme yapmalarına, gereksiz kelime kullanımını ortadan kaldırmalarına, fikirleri bütün hâlinde yeniden ifade etmelerine yardımcı olmakta ve öğrencilerin herhangi bir bilgiyi hatırlamalarını da kolaylaştırmaktadır. Bu araştırmada karma yöntem kullanılmıştır. Araştırma kapsamında metin özeti yazma stratejisi geliştirilmiştir.  Metin özeti yazma stratejisinin ve dereceli puanlama anahtarının etkinliğini ve kullanılabilirliğini arttırmak için araştırmacılar tarafından üniversite üçüncü sınıfta okuyan 43 kişilik çalışma grubuyla dört haftalık öğrenci odaklı bir uygulama çalışması yürütülmüştür. Bu uygulamalar sırasında geliştirilen strateji ve özet metinlerini değerlendirmek için ortaya çıkarılan dereceli puanlama anahtarı süreç içerisinde öğrenci dönütleriyle güncellenmiş ve son şekli verilmiştir. Çalışma sonunda özet yazma stratejisi eğitimi alan öğrencilerin özetleme yaparken ana metinden taklit ve alıntı yapmalarının azaldığı, zaman ifadelerini tutarlı kullandıkları, daha kısa sürede, daha kısa özetler yazdıkları ve özet yazma eğitimini faydalı buldukları tespit edilmiştir. Araştırma bulgularından yola çıkılarak özet yazma eğitiminin planlı ve sitematik bir şekilde yürütülmesinin yazılı anlatım becerisinin gelişiminde önemli bir yeri olduğu söylenebilir.

ANAHTAR KELİMELER

Metin özeti, Özet yazma becerisi, Metin özeti değerlendirme, Dereceli puanlama anahtarı


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.4603

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.