Tüm Eğitim Kademesinin Geleceği için Dijital Vatandaşlığın İçselleştirilmesi

Zehra Altınay Gazi

ÖZ

Sayısal çağda, teknoloji destekli öğrenme ortamları ile bilginin yeniden yapılandırılması zenginlik kazanabilir. Öğrenme sürecinin desteklenmesi için, öğrenenlerin, öğretmenlerin teknolojiyi ne kadar doğru ve verimli kullandığı önemli bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, bu çalışma sayısal vatandaşlık çerçevesinde hayatımızda doğru teknoloji kullanabilmeye bağlı, öğrenen ve öğretmenlerin sayısal okuryazarlık yetisinin içselleştirilmesinde farkındalıklarını tespit etmeyi amaçlamıştır. Buna ek olarak, eylem temelli öğrenme sürecine bağlı olarak farkındalığı da geliştirmeyi amaçlamıştır. Bu nedenle, bu araştırma kuramsal çerçeve bakımından eylem teorisine dayandırılmıştır. Çalışmada nitel araştırma deseni kullanılmış ve durum çalışması yaklaşımıyla öğrenen ve öğretmenlerin dijital vatandaşlığa yönelik farkındalıkları eyleme dayalı öğrenme süreci ile geliştirilmiştir. Araştırmada yansıtıcı raporlar veri toplama aracı olarak kullanılmış, yansıtıcı raporların analizi için tematik analize yer verilmiştir. Araştırma bulguları, öğrenen ve öğretmenlerin sayısal vatandaşlığa yönelik farkındalıklarının araştırma süreci ile geliştiğini fakat, küresel insan yetiştirmede sayısal okuryazarlık ve vatandaşlığın eğitim programları ve ders planlarına eklenerek bu anlayışın tüm eğitim kademelerinin geleceği için düşünülmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Bu araştırma, sayısal okuryazarlığın ve vatandaşlığın içselleştirilmesi ile küresel insan olabilmeye hazır bulunuşluluk noktasına da ışık tutmuştur. Buna ek olarak, sayısal okuryazarlık becerisinin geliştirilmesi okulöncesi dönemden itibaren düşünülmelidir.

ANAHTAR KELİMELER

Tüm eğitim kademeleri, Eylem teorisi, Sayısal okuryazarlık, Dijital vatandaşlık, Küreselleşme


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.4533

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.