İçerik Analizinin Parametreleri

Muammer Çalık, Mustafa Sözbilir

ÖZ

Bu çalışmada içerik analizi çalışmaları; meta-analiz, meta-sentez ve betimsel olmak üzere üç alt başlık altında tanımlanmakta ve özel sayıda beklenen içerik analizi parametreleri açıklanmaktadır. Böylece, yalın bir betimlemenin ötesine geçilerek sistematik içerik analizleri yapılabilmesi konusunda araştırmacılara yol gösterici bir dokümanın sunulması hedeflenmektedir. Oluşturulan parametreleri dikkate alan meta-sentez veya betimsel içerik analizi çalışmalarının eğitimle ilgili araştırmacı ve kurumlara beklenen katma değerleri kazandıracağı düşünülmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

İçerik analizi, Meta-sentez Betimsel içerik analizi, Parametreler


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3412

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.