12 Haftalık Uyum ve Hazırlık Süreci Uygulamalarına İlişkin 1. Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri

Fatma Susar Kırmızı

ÖZ

Birinci sınıflarda ilkokuma yazma çalışmalarından önce gerçekleştirilecek olan işlevsel bir hazırlık süreci çocuğun okuma yazmaya sağlıklı bir şeklide başlamasında etkili olabilir. Bu araştırmanın amacı 1. sınıflar için 12 haftalık uyum ve hazırlık sürecindeki uygulamalara ilişkin öğretmen görüşlerini tespit etmektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 2012- 2013 eğitim öğretim yılının bahar döneminde gerçekleştirilen araştırmada bütüncül tek durum desenine başvurulmuştur. 1. sınıf öğretmenleriyle (n=66) gerçekleştirilen çalışmada verilerin elde edilmesinde açık uçlu soru anketi kullanılmıştır. Araştırma verileri ise içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğu 12 haftalık uyum ve hazırlık sürecine tamamen uymuştur. Öğretmenler iki farklı yaş grubunun aynı sınıfta öğrenim görmesini uygun bulmadıkları gibi 12 haftadan sonra kalan süreyi ilkokuma yazmanın öğretilmesi ve pekiştirilmesi için de yetersiz bulmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

12 Haftalık uyum ve hazırlık süreci, İlkokuma yazma öğretimi, Nitel araştırma


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.3011

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.