Türkiye’deki İngilizce Ders Kitaplarının Kültürel Perspektifleri: Tek Tip Öğretim Materyalleri Kültürlerarası Özellikleri İçeriyor mu?

Servet Çelik, Şakire Erbay

ÖZ

Dil ve kültür arasındaki güçlü bağ pek çok dil eğitbilim çalışmasının odak noktası olmuştur. Dil ve kültürün ayrılmaz doğası, özellikle İngilizcenin küresel iletişim dili haline gelmesiyle daha da önem kazanmış ve kültürlerarası iletişim yeteneği kavramını eğitim dünyasının gündemine taşımıştır. Öğrencilerin bu yeteneklerini geliştirebilmeleri için öğretim materyallerinin çeşitli kültürel öğeleri içermesi son derece önemlidir. Ancak bugüne kadar Türkiye’de yabancı dil eğitiminde kullanılmak üzere devlet tarafından hazırlanan ders kitaplarının bu temel unsuru göz ardı ettiği ve dolayısıyla öğrencilerin küresel dünyada sağlıklı iletişim kurmada zorluklar yaşayabileceği tartışılagelmiştir. Bu çalışma, sınırlı kültürel içeriğin hålå dil eğitim materyallerinde mevcut olup olmadığını araştırmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, Türkiye’deki devlet okullarında ilköğretim ikinci kademedeki İngilizce dersleri için hazırlanan ve ülke genelinde temel kaynak olarak kullanılan üç ders kitabından oluşan bir dil eğitim serisi şu dört kültürel bileşen açısından incelenmiştir: ürünler, uygulamalar, bakış açıları ve kişiler. Önceki çalışmaların aksine, bu içerik incelemesi söz konusu dil eğitim serisinin, her ne kadar Avrupa odaklı olsa da öğrencilerin kültürel bakış açılarını genişletmelerine yardımcı olabilecek farklı kültürel öğeleri içerdiğini tespit etmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Kültür, dil öğretimi, ders kitabı, kültürlerarası iletişim yeteneği, EFL, ELT

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.