Hayal Gücünün Sınıf Öğretmenliği Mesleğinde Kullanılmasına İlişkin Bir Öz-İnceleme

Hatice Avşar, Ahmet Saban

ÖZ

Bu çalışmada, bir sınıf öğretmeni (makalenin ilk yazarı) olarak uygulamalarımı “hayal gücü” bağlamında anlamayı, değerlendirmeyi ve geliştirmeyi hedefledim. Araştırmada, deneyimlerimi anlamlandırmak ve mesleğimle ilgili yeni fikirleri, eylemleri ya da anlayışları keşfetmek için “bireysel araştırma” desenini kullandım. Araştırmayı 2021-2022 öğretim yılı güz döneminde Ağrı ilindeki bir devlet ilkokulunda öğrenim gören 27 üçüncü sınıf öğrencimle yürüttüm. Verileri detaylandırmak ve inandırıcılığı artırmak amacıyla birden fazla veri toplama tekniğine başvurdum (katılımcı gözlemlerim, yansıtıcı günlüklerim, öğrencilerim, eleştirel arkadaşım ve meslektaşlarımdan elde ettiğim geribildirimler ve etkinliklere ilişkin çektiğim fotoğraflar). Araştırmada ulaştığım bulguları üç tema altında düzenledim: (1) Öğretmenlik anlayışım ve ileriye dönük hedeflerim. Bu tema altında, sahip olduğum mesleki anlayışımı ve ileriye dönük planlarımı açıkladım. Kendimi, uygulamalarını sürekli olarak sorgulayan, öğretimini farklı etkinliklerle zenginleştirmeye özen gösteren ve çalışma ortamındaki engeller yerine fırsatlara odaklanan bir öğretmen olarak tanıttım. Ayrıca, ileriye dönük olarak öğrenmeyi zevkli ve anlamlı hale getirecek eğitim materyallerini tasarlamak gibi bir gayemin olduğunu ifade ettim. (2) Hayal gücümü yansıtan etkinlikler. Bu tema altında, öğrencilerin öğrenmelerine daha fazla katkı sağlayabilmek adına hayal gücüm doğrultusunda hazırladığım ve sınıfımda uyguladığım etkinlikler hakkında ayrıntılı bilgi verdim. (3) Öğrencilerimin, eleştirel arkadaşımın ve meslektaşlarımın yorumları. Bu tema altında, sınıfta uyguladığım etkinliklere ilişkin öğrencilerimin, eleştirel arkadaşımın ve meslektaşlarımın yorumlarını paylaştım. Bu kapsamda sunulan geribildirimlerin genellikle olumlu ve mesleğim açısından yol gösterici nitelikte olduğunu vurguladım. Bu çalışmanın, bir sınıf öğretmeni olarak hayal gücüme dayalı öğretim etkinliklerini nasıl tasarladığımı ve öğrenme-öğretme sürecini de sıradanlığın dışına çıkarak nasıl gerçekleştirdiğimi örneklendirmesi bakımından alanyazına önemli bir katkı sunduğunu düşünüyorum.

ANAHTAR KELİMELER

Hayal gücü, Sınıf öğretmeni, Öğretim etkinlikleri, Bireysel araştırma, Mesleki gelişim


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2023.11958

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.