Dil Öğreniminde Çoklu Okuryazarlık Temelli Bütünleştirici Öğrenme (MULGRANING) Modelinin Geliştirilmesi

Vivi Indriyani, Atmazaki Atmazaki, Syahrul Ramadhan

ÖZ

Şu anda dünya, eğitim sisteminin de dâhil olduğu tüm alanlarda, dijitalleşmeyi teşvik eden köklü değişimlerle karşı karşıya bulunmaktadır. İnsanların hayatta kalabilmek için rekabet ve karşılaştırmalarda üstünlük sağlayabilmeleri gerekmektedir. Bu da hayatta artık tek disiplinli bir yaklaşımla çözülemeyecek karmaşık sorunlara neden olmaktadır. Bu nedenle eğitime çeşitli bilim alanlarını entegre etmek gereklidir, böylece öğrenciler bu köklü değişim çağıyla yüzleşmek için faydalı bilgi ve becerilere sahip olabilir. Köklü değişimler, eğitim sisteminin dijitalleşmesini teşvik etmektedir. Bu durum, basılı okuryazarlıktan çoklu okuryazarlığa geçişte görülebilmektedir. Bu değişikliklerin eğitim sistemiyle ilgili sonuçlarından biri de öğrencilerin multimedya metinleri okuyabilmelerini ve üretebilmelerini gerektirmesidir. Bundan kaçınılmamalı, aksine, bu durum eğitimin ilerlemesi için kullanılmalıdır. Bu çalışmanın amacı, dil öğreniminde Çoklu Okuryazarlık Temelli Bütünleştirici Öğrenme (MULGRANING) modeli geliştirmektir. Bu tür bir araştırma, ön araştırma aşaması, tasarım aşaması ve değerlendirme aşaması olmak üzere üç aşamadan oluşan Plomp (1997) Modelini kullanan bir geliştirme araştırmasıdır. Bu makale, söz konusu modelin tasarım aşamasını ele almaktadır. Çalışmanın sonuçları, MULGRANING modelinin deneyimleme, kavramsallaştırma, analiz etme, üretme ve yaratma, ağ kurma, uygulama, karşılaştırma, sentezleme olmak üzere sekiz adımdan oluştuğunu ortaya koymuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Çoklu okuryazarlık, Bütünleştirici öğrenme, Öğrenme modeli, Dil öğrenimi, Çok modluluk


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2023.11413

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.