Etkileşimli ve Geleneksel Kitap Okuma Yöntemlerinin 6 Yaş Grubu Çocukların Öyküleme ve Resimleme Becerilerine Etkisi

Emine Kılınçcı, Dilek Acer, Ayşegül Bayraktar

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, etkileşimli ve geleneksel kitap okuma yöntemlerinin altı yaşındaki okul öncesi dönem çocuklarının öyküleme ve resimleme becerilerine etkisini belirlemektir. İki farklı gruba etkileşimli ve geleneksel kitap okuma yöntemleri kullanılarak 12 hafta boyunca 24 resimli öykü kitabı okunmuştur. Uygulamalardan önce ve sonra çocukların oluşturduğu öyküler ve resimler incelenmiştir. Araştırmanın bulgularında, etkileşimli okuma yöntemi ile kitap okunan deney grubundaki (DG) çocukların öyküleme ve resimleme becerilerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık ortaya çıkarken, geleneksel okuma yöntemiyle kitap okunan kontrol grubunun (KG) öyküleme ve resimleme becerilerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilememiştir. Okul öncesi dönemdeki çocuklarla etkileşimli okuma yöntemini kullanarak kitap okumanın, çocukların öyküleme ve resimleme becerilerinin gelişimine yol açtığı görülmekte ve nihayetinde uygulamanın dil, bilişsel ve sosyal-duygusal becerilerinin uzun vadeli gelişimini destekleyeceği tahmin edilmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Etkileşimli kitap okuma, Geleneksel kitap okuma, Öyküleme becerileri, Resimleme becerileri


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2021.10217

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.