Okul Öncesi Öğretmenlerin Değerlendirme Uygulamalarındaki Değişimler: Pedagojik Dokümantasyonu Konumlandırma

Elif Buldu, Refika Olgan

ÖZ

Okul öncesi eğitimde; çocukların öğrenme hikâyelerine ait izlerinin Pedagojik Dokümantasyon (PD) yoluyla toplanması, çocuğu merkeze alan bir müfredatın geliştirilmesinde yardımcı olduğu için, giderek daha fazla kabul görmektedir. Ancak, farklı eğitim bağlamlarında çocuk-merkezli değerlendirme uygulamaları oluşturmakla ilgili hala eksiklikler bulunmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada, Türkiye'deki okul öncesi öğretmenlerinin bir dizi PD eğitimine katıldıktan sonra, değerlendirme uygulamalarında ve PD süreçlerinde nasıl bir değişim olduğunun araştırılası amaçlamaktadır. Bu çalışma, yürütülen büyük bir projenin parçası olarak, iki okul öncesi öğretmeni ile gerçekleştirilmiş bir vaka çalışmasıdır. Veriler, video-tabanlı gözlemler, görüşmeler ve iki dönem süren sınıf-içi etkinliklerden fotoğraflar çekilerek toplanmıştır. Bulgular, her iki öğretmenin değerlendirme uygulamalarının, PD uyguladıktan sonra değiştiğini ortaya koymuştur. Her iki öğretmen; daha spesifik olarak, paneller, portfolyolar ve aylık bültenler dahil olmak üzere farklı PD araçlarını kullanmaya başlamıştır. Buna paralel olarak, çocukların öğrenme süreçlerini, paylaşım zamanı ile akranlarıyla paylaştıkları ve tartıştıkları bir ortam yaratmışlardır. Tartışmalarda ve önerilerde; PD’nin okul öncesi eğitimde bir değerlendirme aracı olarak uygulanmasının potansiyel önemi ele alınmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Pedagojik dokümantasyon, Mesleki gelişim, Okul öncesi eğitim, Değerlendirme, Öğretmen uygulamaları


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2021.10133

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.