Cilt 27, Sayı 123 (2002)

MAKALELER

Cinsel Eğitim Programına Dayalı Cinsel Bilgi Testinin Geliştirilmesi | PDF |
Ömer Kutlu, Figen Çok
Bazı Değişkenlerin Yönetici Adaylarının, Okul Psikolojik Danışmanlarından Görev Beklentileri Düzeylerine Etkisi | PDF |
Fulya Yüksel Şahin
Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinden Beklentileri | PDF |
Mustafa Kutlu
“Sanat Eğitimi Hareketi” ve Tonguç | PDF |
Yıldız Kurtuluş
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Niteliklerine İlişkin Görüşler | PDF |
Gıyasettin Demirhan, Hüseyin Coşkun, Figen Altay
Gregorc Öğrenme Stili Ölçeği | PDF |
Gülay Ekici
Fizik Öğretiminin Sorunları Üzerine Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi | PDF |
A. Kadir Maskan, Selahattin Gönen, M. Tahir Kavak, Nail Özek
Bir Metni Farklı Bir Şekilde İşlemenin Anlama Düzeyine Etkisi | PDF |
Abdurrahman Kılıç
Gençlik Dönemi Özellikleri ve Genç Anne-Baba İletişimi | PDF |
Fatma Alisinanoğlu
Öğretmeni Denetlemek Mi Yoksa Geliştirmek Mi? Okul Bazlı Bir Rehberlik Modeli | PDF (English) |
Ayşe Bas Collins
Öğrencilerin Matematik Hakkındaki İnançları: Betimsel Bir Çalışma | PDF (English) |
Meral Aksu, Cennet Engin Demir, Zeynep Hatipoğlu Sümer


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337