Cilt 38, Sayı 167 (2013)

MAKALELER

Türkiye’de Coğrafya Eğitimi Araştırmaları: Bir Öğretmen Bakış Açısı | PDF (English) |
Süleyman İncekara
Türkiye’ de “Haydi Kızlar Okula” Kampanyası Yardımı ile İlköğretimde Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması | PDF (English) |
Sedat Gümüş, Emine Gümüş
Bir Örgüt Formu Olarak Okul ile Özdeşleşmede Akademik Başarı ve Özdisiplinin Rolü | PDF |
Cem Harun Meydan, Mustafa Polat
İngilizce Sözcük Kullanımında Ayrımlar: Öğrenci Bütüncesi ile Anadil Konuşmacısı Bütüncesinden Elde Edilen Bilgiler | PDF (English) |
Bilal Genç
Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik Algıları | PDF |
Gökhan Kahveci, Zülfü Demirtaş
Fen Öğretmenlerinin Bilimin Doğası Görüşleri ve Öğretimleri Nasıldır? Bir Sınıf İçi Araştırması | PDF |
Oktay Aslan, Mehmet Fatih Taşar
Conners Öğretmen Dereceleme Ölçeği-Yenilenmiş Kısa: Türkiye Uyarlama Çalışması | PDF |
Sema Kaner, Şener Büyüköztürk, Elvan İşeri
Anne-Baba Eğitimi Programının Çocuklardaki Davranış Sorunları ve Anne-Babaların Depresyon Düzeylerine Etkisi | PDF |
Suna Kaymak Özmen
Anaokulunda Sağlanan Bilim Öğrenme Deneyimlerinin Çocukların İlköğretim Fen Bilgisi Derslerindeki Performanslarına Etkisi | PDF (English) |
Mesut Saçkes, Kathy Cabe Trundle, Randy L. Bell
Sosyal Sınıfın Boyutları Olarak Gelirin, Eğitimin ve Mesleğin Ailelerdeki Sosyalleştirme-Eğitim Süreçlerine Etkisi | PDF |
Turhan Şengönül
Kavram Karikatürleri ile Zenginleştirilmiş Çalışma Yapraklarının Öğrencilerin Geometrik Optik Konusundaki Kavramsal Anlamalarına Etkisi | PDF (English) |
Erdal Taşlıdere
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dörtgenlerin Köşegenleri Konusundaki Kavram Görüntüleri | PDF |
Asuman Duatepe Paksu, Esra İymen, Gül Sinem Pakmak
Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiğin Doğası, Öğretimi ve Öğrenimi Hakkındaki İnanışları | PDF |
Çiğdem Haser, Ruhan Kayan, Mine Işıksal Bostan
Web Deseni Üzerine Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımı Araştırması | PDF (English) |
Erol Taş, Murat Çetinkaya, Çiğdem Karakaya, Zeki Apaydın
Gregorc ve Kolb Öğrenme Stili Modellerine göre Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Cinsiyet ve Genel Akademik Başarı Açısından İncelenmesi | PDF |
Gülay Ekici
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Kaygı, Sosyal Destek ve Problem Çözme Yaklaşımları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi | PDF (English) |
Önder Baltacı, Erdal Hamarta
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerine Yönelik Sayı Duyusu Ölçeği’nin Geliştirilmesi | PDF |
Mesture Kayhan Altay, Aysun Umay
Kimyasal Bileşiklerin Adlandırılması Konusunun Öğretilmesinde Jigsaw Tekniğinin Etkileri | PDF (English) |
İlker Turaçoğlu, Şenol Alpat, Murat Ahmet Ellez
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Örgütündeki Yöneticilerin Örgütsel Adalet Algıları | PDF |
Ünal Akyüz, Nihan Demirkasımoğlu, Çetin Erdoğan
Öğretmenler Çevresel Çalışma Kitap Setlerini nasıl Değerlendirir? | PDF (English) |
Vlasta Hus
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bölme İşlemi ile İlgili Matematiksel Bilgileri ve Öğretimsel Açıklamaları | PDF |
Müjgan Baki
Türk Üniversitelerinde Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Profilleri | PDF |
Bahadır Erişti
Okul Yöneticilerinin Yaşam Kalitesinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi | PDF (English) |
İsmail Aydoğan
Türkiye’deki İngilizce Ders Kitaplarının Kültürel Perspektifleri: Tek Tip Öğretim Materyalleri Kültürlerarası Özellikleri İçeriyor mu? | PDF (English) |
Servet Çelik, Şakire Erbay
Duygusal Özerklik Ölçeği’nin Ergenler İçin Uyarlanması ve Psikometrik Özellikleri | PDF |
Metin Deniz, Figen Çok, Veli Duyan


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337