Cilt 35, Sayı 158 (2010)

MAKALELER

Okul Kültürü ile Öğrenci Başarısı Arasındaki İlişki | PDF |
Zülfü Demirtaş
Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri | PDF (English) |
Ayfer Alper
Birinci Kademe Okuma-Yazma Kurslarına Katılan Yetişkinlerin Matematik Becerileri Üzerine bir Araştırma | PDF |
Ahmet Yıldız
Etkinlik Teorisine Göre Zenginleştirilmiş Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Uygulamalarının Adayların Özyeterlik Algılarına Etkisi | PDF |
Ramazan Sağ
Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Okul Müdürlerinin Liderlik Yeterliklerinin Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi | PDF (English) |
Emine Babaoğlan, Peter Robert Litchka
Güney Afrika ve Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Bazı Değişkenlere Göre Öznel İyi Oluş ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi | PDF |
Meliha Tuzgöl Dost
Erzurum’daki İlköğretim 6., 7., 8. Sınıf Öğrencilerinin Akran Zorbalığının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi | PDF (English) |
Şükrü Ada
Ortaöğretim Okullarında Sağlık Hizmetlerinin Yönetici, Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi | PDF |
I.Bakır Arabacı
Farklı Özanlayış Düzeylerine Sahip Üniversite Öğrencilerinde Depresyon, Anksiyete ve Stresin Değerlendirilmesi | PDF |
Mehmet Engin Deniz, Adem Serkan Sümer
Çok Uyaranlı Eğitim Ortamlarının Öğrencilerin Kavram Gelişimine Etkisi | PDF |
Zeynel Hayran
Liderlik Uygulamaları Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması | PDF (English) |
Mustafa Yavuz
Öğrenci Algısına Dayalı Olarak Öğretim Elemanlarının Performanslarının Değerlendirilmesi | PDF (English) |
Hüseyin Gül
Head Start Sınıflarında Erken Okuma-Yazma Müfredatını Geliştirmeye Yönelik Bir Çalışma | PDF (English) |
Arif Yilmaz, Mary B. McMullen
Veri Yönlendirmeli Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Sözcük Edinimleri Üzerindeki Etkisi | PDF |
Serkan Çelik, Hafize Keser
Yapılandırmacılığın Epistemolojik Savlarının Türkiye’de İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Programlarında Görünümleri | PDF |
Hasan Ünder
Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Ders Kitapları | PDF |
Erdal Aslan


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337