Cilt 32, Sayı 145 (2007)

MAKALELER

Öğrenme Nesnelerinin Pedagojik Boyutu ve Öğretim Ortamlarına Kaynaştırılması | PDF |
Selçuk Karaman, Üstün Özen, Soner Yıldırım 3-15
İlköğretim Matematik Sınıflarında Gözlem Çalışması | PDF (English) |
Asuman Duatepe Paksu, Oylum Akkuş 16-22
Yeni Bir Çevre Eğitimi Perspektifi: “Sürdürülebilir Gelişme Amaçlı Eğitim” | PDF |
Oğuz Özdemir 23-38
Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinin İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi | PDF |
Hülya Ayaz Can, Nuriye Semerci 39-52
Üniversite Öğrencilerinin Matematiğe Karşı Kaygı ve Tutumlarının İncelenmesi: Erzurum Örneklemi | PDF (English) |
Nur Sırmacı 53-70
Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları Arasındaki Farklılıkların İncelenmesi | PDF (English) |
Altay Eren 71-84
Denetmenlerin, Öğretmenlik Yeterlik Alanları Açısından Devlet İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerine Rehberlik Görevlerini Gerçekleştirme Düzeyleri | PDF |
Ali Sabancı, Ahmet Şahin 85-95


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337