Cilt 33, Sayı 148 (2008)

MAKALELER

Mekanik Konularındaki Kavramları Anlama Düzeyi ve Problem Çözme Becerilerine Cinsiyetin Etkisi | PDF |
Salih Ateş 3-12
Çevre Eğitiminin Çevreye Duyarlı Davranışlar Üzerindeki Etkisi | PDF (English) |
Gamze Yücel Işıldar, Feriha Yıldırım 13-27
Öğretim Elemanlarının Sosyodemografik Değişkenlere ve Üniversitelerini Değerlendirmelerine Göre İş Doyumları | PDF |
Meliha TUZGÖL DOST, Fulya CENKSEVEN 28-39
Barnett Çocuk Sevme Ölçeği’ni Türkçeye Uyarlama Çalışması | PDF |
Veli Duyan, Selahattin Gelbal 40-48
Web Ortamlı Probleme Dayalı Öğrenmede Bilişsel Esneklik Düzeyinin Öğrenci Başarısı ve Tutumları Üzerindeki Etkisi | PDF |
Ayfer Alper, Deniz Deryakulu 49-63
Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Aritmetikten Cebire Geçiş Düzeylerinin Karşılaştırılması: Denklem Örneği | PDF |
Ramazan Gürbüz, Yaşar Akkan 64-76
6‐8. Sınıftaki Öğrencilerin Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi | PDF |
Ömer Faruk Kabakçı, Fidan Korkut 77-86
Ortaöğretim Öğretmenlerinin 1992ʹden Beri Uygulanan Ortaöğretim Kimya Müfredatları Hakkındaki Görüşleri | PDF |
Abdullah Aydın 87-99
Değişen Madde Fonksiyonunu Belirlemede Mantel ‐ Haenszel, Ki‐Kare ve Lojistik Regresyon Tekniklerinin Karşılaştırılması | PDF |
Nuri Doğan, Tuncay Öğretmen 100-112
Lise Öğrencilerinin ve Biyoloji Öğretmenlerinin Biyoloji Alanındaki Yeni Gelişmelerden Haberdar Olmasında Basının Rolü | PDF |
Özlem Dede, A. Eser Elçin 113-127


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337