Cilt 49, Sayı 217 (2024)

MAKALELER

Az Gören ve Gören Öğrencilerin Okuma Performanslarının Karşılaştırılması | PDF | | PDF (English) |
Fatih Emrah Demir, Emine Rüya Özmen
OSB’li ve TGG’li Çocukların Video ve 3D Animasyonlarda Göz İzlemelerinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Selda Özdemir, Işık Akın Bülbül, Hayri Eren Suna, Şemsi Kübra Akkuş
Sesbilgisel Farkındalık Mesleki Gelişim Programı’nın Okul Öncesi Öğretmenleri ve Çocukları Üzerindeki Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Nurbanu Parpucu, Tülin Güler Yıldız
Anahtar Kelime Oyunlarının İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama ve Akıcı Okuma Becerileri Üzerindeki Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Emrah Kultas, Mustafa Ulusoy
Farklılaştırılmış Sosyal Bilgiler Öğretimi Aracılığıyla Mülteci Öğrencilerin Sosyal Uyum Süreçlerinin İyileştirilmesi | PDF | | PDF (English) |
Burcu Sel, Tuğba Dönmez, Mehmet Arif Bozan
5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Stratejileri ile Okuma Tutum ve Alışkanlıklarının Okuma Çemberi Tekniğiyle Geliştirilmesi | PDF | | PDF (English) |
Hatice Dilek Çağ
İkili Yerleşik Öğrenme Modeli ile Sosyal Bilgiler Dersinde Kavram Yanılgılarını Giderme: Eylem Araştırması | PDF | | PDF (English) |
Tekin Çelikkaya, Mutlu Kürümlüoğlu
Bilim Tarihi ile Zenginleştirilmiş Yaratıcı Problem Çözme Modülleri ile Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Sorgulamaya İlişkin Görüşlerinin Geliştirilmesi | PDF | | PDF (English) |
Ferah Özer, Nihal Doğan
PISA 2018 Okuma Becerileri Testinde Yer Alan Maddelerde Değişen Madde Fonksiyonunun İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Şerife Zeybekoğlu, Ayşe Bilicioğlu Güneş, Evrim Yalçın
Meta-Değerlendirme Rubriğinin Geliştirilmesi ve Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Programlarının Meta-Değerlendirilmesi | PDF | | PDF (English) |
Sevinç Gelmez Burakgazi, Yasemin Karsantık


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337