Cilt 48, Sayı 216 (2023)

MAKALELER

İlkokulda 5E Öğrenme Modeli Destekli Matematik Dijital Çalışma Yaprakları: Bir Durum Çalışması | PDF | | PDF (English) |
Seher Esen, Sümeyra Geçer, Hatice Çetin
4. Sınıf Öğrencilerinin İstatistiksel Düşünmelerinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Nadide Yılmaz
Ortaokul Öğrencilerinin COVID-19 Küresel Salgın Süreci Sonrası Eğitim İhtiyaçlarının Destekleyici Program Bağlamında İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Harun Şahin, Sibel Günal Şahan
Hedeflenmeyen Bilgi Uyaranının Davranış Öncesi ve Sonrası Uyarana Eklenerek Sunulması Fark Yaratır mı? | PDF | | PDF (English) |
Seray Olçay, Elif Tekin İftar
Güçlendirici Liderlik, Destekleyici Çalışma Ortamı ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiler: Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM) Örneği | PDF | | PDF (English) |
Ayşe Akdeniz, Mehmet Korkmaz
Türkiye'de Öncü Bir Alternatif Okul Olmak: Değerler, Pedagojik Uygulamalar ve Güçlükler | PDF | | PDF (English) |
Sebahat Gök, Hanife Akar
Türkiye’de Anlama Göstergesi Olarak Özetleme: Öğretim Programı, Ders Kitapları ve Öğretmenler | PDF | | PDF (English) |
Kürşat Kaya, Mehmet Kurudayıoğlu
İngilizce Öğretmeni Adaylarına Yönelik Öğretmen Yakınlığı Dersinin Tasarlanması ve Uygulanması | PDF | | PDF (English) |
Burcu Turhan, Yasemin Kırkgöz
Öğretmenlerin Liderlik Özyeterliği ile Okul Müdürü Olma İstekleri Arasındaki İlişkide Liderlik Etme Motivasyonun Aracılık Rolü | PDF | | PDF (English) |
Gökhan Arastaman, Tuncer Fidan, Pınar Ayyıldız
Mit mi Gerçek mi?: Türk Öğretmenler Arasında Nöromitlerin Yaygınlığı ve Yordayıcıları | PDF | | PDF (English) |
Yeliz Tunga, Kürşat Çağıltay


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337