Cilt 48, Sayı 214 (2023)

MAKALELER

Okul Öncesi Dönemi Çocuklarının Sayılardaki Parça-Bütün İlişkisine Yönelik Görevlerdeki Performanslarının ve Stratejilerinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Çiğdem Alkaş Ulusoy, Mesture Kayhan Altay, Ayşe Özer, Aysun Umay
Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Mobil Uygulama Destekli Öğrenme Süreçlerinin İzlenmesi ve Geliştirilmesi: Bir Eylem Araştırması | PDF | | PDF (English) |
Barış Ayaz
Otizmli Küçük Çocuklar ve Ebeveynlerinde Katılım: Çoklu Olgu Çalışması | PDF | | PDF (English) |
Emine Erden, Hannah H. Schertz
Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Öz Yeterlik, Yaşam Kalitesi Algısı ve Yılmazlık Düzeylerinin Aracı Değişken Analizi ile İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Ayşenur Nazik Fayız, Mehmet Palancı
Çocuğun Öz-Düzenleme Gelişimi: Okul Öncesi Eğitim Süresi ve Öğretmenlerin Öz-Düzenleme Düzeyi Bağlamında İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Şerife Hülya Kurt, Ayperi Dikici Sığırtmaç
8. Sınıf Öğrencilerinin Kesirler Konusuyla İlgili Şekil, İşlem ve Senaryo Formundaki Sorularda Kullandıkları Sayı Hissi Stratejilerinin Belirlenmesi | PDF | | PDF (English) |
Sare Şengül, Leyla Öztürk Zora
Öğrenme Yaklaşımları Bağlamında 2005 ve 2018 Hayat Bilgisi Ders Kitaplarının İncelenmesi: Sınıf Öğretmenleri Değişimi Nasıl Yorumluyor? | PDF | | PDF (English) |
Barış Kalender, Yücel Kabapınar, Kevser Urfalıoğlu
Program Geliştirme Uzmanlarının Bakış Açısıyla Türkiye'de Program Geliştirme | PDF | | PDF (English) |
Belgin Özaydınlı
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Karakter Eğitimine ve Uygulamalarına İlişkin Görüşleri | PDF | | PDF (English) |
Hatice Yıldırım, Bahri Gürpınar
-de Biçimbirimi ile de Bağlacının İşlevleri ve Yazımının Öğretimi | PDF | | PDF (English) |
Seher Çiçek, Halit Karatay


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337