Cilt 48, Sayı 213 (2023)

MAKALELER

Okuma Güçlüklerinde Çift Yetersizlik Hipotezi: Hipoteze Göre Oluşturulmuş Grupların Okuma ve Okuduğunu Anlama Performanslarının Boylamsal İncelemesi | PDF | | PDF (English) |
Cevriye Ergül, Zeynep Bahap Kudret, Meral Çilem Ökcün Akçamuş, Gözde Akoğlu, Ergül Demir, Burcu Kılıç Tülü, Rumeysa Çakır
Okuma ve Yazma Güçlüklerini Gidermeye Yönelik Sanal Ortamlarda Paylaşılan Etkinlik Sayfalarının Niteliği | PDF | | PDF (English) |
Fadime Akgül, Banu Aktürkoğlu
Öykü Temelli Öğrenme Yaklaşımı ile Bütünleştirilmiş Yaratıcı Yazma Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Tutumlarına ve Yaratıcı Yazma Becerilerinin Gelişimine Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Tuncay Türkben, Havva Karaca
Yapılandırmacı Yaklaşım Uygulamalarının Karma-Meta Yöntemiyle İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Veli Batdı
Oryantiring Uygulamalarının 6. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarı ve Harita Okuryazarlık Düzeylerine Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Murat Ayuldeş, Yavuz Akbaş
Türk Erken Çocukluk Öğretmenlerinin Medya Okuryazarlığı Aracılığıyla Sürdürülebilirlik için Eğitim ile İlgili Mesleki Gelişimlerinin Desteklenmesi | PDF | | PDF (English) |
Şule Alıcı, Volkan Şahin
Sosyal Bilgiler Dersi Güncel Olay Öğretiminde Aktif Öğrenme Tekniklerinin Kullanılması: Bir Eylem Araştırması | PDF | | PDF (English) |
Ahmet Sağlamgöncü, Handan Deveci
Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı Kapsamındaki Değerlerin Uygulanmasına Yönelik Öğretmen Görüşleri | PDF | | PDF (English) |
Ayşe Önal, Zeki Taş, Bijen Filiz, Gülten Hergüner
Öğretmenlerin Mesleki Özerklikleri ile Mesleki Motivasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Okay Demir
Dağıtımcı Liderlik ve İş Doyumu İlişkisinin İncelenmesi: Öğretmen Özyeterliği ve İşbirliğinin Aracı Rolleri | PDF | | PDF (English) |
Bahar Yakut Özek, Hilal Büyükgöze


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337