Cilt 47, Sayı 211 (2022)

MAKALELER

Okul Psikolojik Danışmanlarına Göre COVID-19 Pandemi Sürecinin Öğrenci, Öğretmen ve Velilere Etkileri | PDF | | PDF (English) |
Meliha Tuzgöl Dost, Hayrunnisa Aslan, Abdullah Mücahit Aslan
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çok Kültürlü Yeterlik Algılarının İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Selvanur Çapçı, Mine Canan Durmuşoğlu
Sınıf Öğretmenlerinin 4. Sınıf Beden Eğitimi ve Oyun Dersindeki Fiziksel Aktivite Uygulamaları | PDF | | PDF (English) |
Kasım Yon, Leyla Saraç
Bireyselleştirilmiş Öğretim Modeli Temelli Uzaktan Eğitimin Akademik Öğrenme Zamanı Üzerine Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Elvan Esen Akkaya, Burak Güneş, Ayşe Dilşad Mirzeoğlu
STEM Eğitimi Etkinliklerinin İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin STEM’e Yönelik Tutumlarına, 21. Yüzyıl Becerilerine ve Matematik Başarılarına Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Mehmet Akif Bircan, Hamza Çalışıcı
Ortaokul Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından CHAID Analizi ile İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Emre Akgün, Sevilay Kilmen
Gölgelerden Işığa Gölge Eğitim: Türkiye'de Temel Liseler Örneği | PDF | | PDF (English) |
Özlem Yıldırım Taştı, Cennet Engin Demir
Keman Eğitiminde Entonasyon Gelişimine Yönelik Hazırlanan Öğretim Programının Etkililiği | PDF | | PDF (English) |
Caner Kalender, Dolunay Akgül Barış
MARS ve BRT Veri Madenciliği Yöntemlerinin Sınıflama Performanslarının Karşılaştırılması: ABİDE- 2016 Örneği | PDF | | PDF (English) |
Hikmet Şevgin, Emine Önen
Uluslararası Kalite Standartlarına Uyum: Türk Yükseköğretim Kurumlarının Yönetimsel Boyutlar Açısından Değerlendirilmesi | PDF | | PDF (English) |
Kamil Yıldırım, Şenyurt Yenipınar
Çalışma Belleğinin Okuma Akıcılığı ve Okuduğunu Anlama Performansına Katkısı: Boylamsal Sonuçlar | PDF | | PDF (English) |
Cevriye Ergül, Gözde Akoğlu, Meral Çilem Ökcün Akçamuş, Burcu Kılıç Tülü, Zeynep Bahap Kudret, Ergül Demir
Okuma Becerileri Değerlendirme Aracı Geliştirilerek İyi ve Zayıf Okuyucuların Okuduğunu Anlama Becerilerinin Okumanın Bileşenleri Boyutunda İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Reşat Alatlı, İsa Birkan Güldenoğlu, Tevhide Kargın
Cinsiyetlendirilmiş Yurttaşlık: Yurttaşlık Dersi Öğretim Programının Toplumsal Cinsiyet Açısından Post-Yapısalcı ve Eleştirel Bir Analizi | PDF | | PDF (English) |
Özge Karakuş Özdemirci, Hanife Akar
Sosyobilimsel Konularda Argümantasyon Temelli Kavram Karikatürlerinin Geliştirilmesi: Bilim ve Sanat Merkezleri Örneği | PDF | | PDF (English) |
Şengül Atasoy, Ahmet Tekbıyık, Muammer Çalık, Özgül Yılmaz Tüzün
Eğitimde Sosyal Adalet Liderliği ile Okul Aidiyet Duygusu Arasındaki İlişki: Kanonik Korelasyon Analizi | PDF | | PDF (English) |
Deniz Baransel Cinar, Funda Nayır


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337