Cilt 47, Sayı 210 (2022)

MAKALELER

Aday Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Uygulamaları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Türkiye ve ABD (Wisconsin Eyaleti) Örneği | PDF | | PDF (English) |
Serpil Tekir
İlkokul Birinci Sınıfa Geçiş Sırasında Okula Uyum Etkinliklerinin Katkısı: Ankara İli Örneği | PDF | | PDF (English) |
Arif Özer, Tuncay Ergene, Selen Demirtaş Zorbaz, Dilek Gençtanırım Kurt, Cem Gençoğlu
Dijital ve Geleneksel Oyun Oynayan Çocukların Değer Algılarının Karşılaştırılması: Türk ve İngiliz Örneklemleri | PDF | | PDF (English) |
Eyüp Yılmaz, Selma Yel, Mark D. Griffiths
Göreve Yeni Başlayan Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Öz Yansıtma Süreçleri | PDF | | PDF (English) |
Erhan Bozkurt, Pınar Yıldız, Ramazan Gürel, İffet Elif Yetkin Özdemir
Fen Eğitiminde Öğrenme Amaçlı Yazmaya Yönelik Yapılan Ulusal ve Uluslararası Lisansüstü Tezlere Ait Bir Sentez Çalışması | PDF | | PDF (English) |
Kevser Arslan, Elif Benzer
Karar Ağacı Algoritması Kullanılarak Çin Topraklarındaki Orta Dereceli Okul Öğrencilerine İlişkin Jeo-Uzamsal Düşünme Yeteneğinin Tahmin Edilmesi | PDF | | PDF (English) |
Shumin Xie, Siying Zeng, Lu Liu, Huimin Wei, Yanhua Xu, Xiaoxu Lu
Bütünleştirilmiş Girişimcilik Eğitiminin Etkililiğinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Arzu Kirman Bilgin, Tufan İnaltekin
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuklarla Felsefe Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesine İlişkin Değerlendirici Bir Durum Çalışması | PDF | | PDF (English) |
Emine Deniz Koyuncu, Hasibe Özlen Demircan
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Teknostres Düzeylerinin Yordanmasında Cinsiyet, TPAB, Okul Desteği ve Mesleki Doyumun Rolü | PDF | | PDF (English) |
Erdi Erdoğan, Bülent Akbaba
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretmen Kılavuz Kitabına ve Kitaplarının Kaldırılmasına Yönelik Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri: Bir Q Metot Analizi | PDF | | PDF (English) |
Zafer Çakmak, İsmail Hakan Akgün, Turan Kaçar
Okulöncesi Dönemde Risk Altındaki Çocuklar: Okulöncesi Öğretmenlerinin Görüşleri | PDF | | PDF (English) |
Dilek Erol, Özge Savaş
Türkçe Dersi Sınav Sorularının Özgünlük, Madde Türü, Madde Yazma Ölçütleri ve Bilişsel Düzey Açısından İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Pınar Kanık Uysal, Çiğdem Akın Arıkan, Tuba Acar Erdol, Emel Bayrak Özmutlu, Hayati Akyol
Sosyal Beceri Odaklı Psiko-Eğitim Programının İlkokul Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeyleri Üzerindeki Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Zöhre Kaya, Ayşe Kaval
Roman Annelerin Çocuklarının Okullarıyla İlgili Deneyimleri | PDF | | PDF (English) |
Aysel Ateş, Ali Ünal
Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Bir Öğrenciye Sesli Düşünme Yöntemi ile Çıkarma İşleminin Öğretimi | PDF | | PDF (English) |
Ahu Uzun, Burçin Gökkurt Özdemir, Elmas Eliçe Çetinöz, Gülsün Şahan


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337