Cilt 46, Sayı 208 (2021)

MAKALELER

Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Dışı Eğitim Etkinlikleri Projesine Yönelik Deneyimleri Üzerine Bir Araştırma | PDF | | PDF (English) |
Sıddıka Demirtaş, Nihan Akkocaoğlu Çayır
İlkokul Öğretmenlerinin Öğrenme Öğretme Anlayışlarını Etkileyen Değişkenlerin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Şerife Ardıç, Öner Uslu
Okul Öncesi Öğretmenlerin Değerlendirme Uygulamalarındaki Değişimler: Pedagojik Dokümantasyonu Konumlandırma | PDF | | PDF (English) |
Elif Buldu, Refika Olgan
İlkokul ve Ortaokulda Farklı Branşlarda Çalışan Öğretmenlerin “Beden Eğitimi” ve “Spor” Kavramlarına İlişkin Metaforları | PDF | | PDF (English) |
Elif Karagün
Okul Müdürlerinin Güçlendirici Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin Öz Yeterlik Algıları ve İş Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişki | PDF | | PDF (English) |
Emine Dağlı, Fatma Kalkan
Ekoloji Temelli Bir Doğa Eğitimi Programının Yararları: Katılımcıların Deneyimleri Üzerinden Bir Değerlendirme | PDF | | PDF (English) |
Hakkı Yazıcı, Ersin Kıvrak, Nusret Koca, Mehmet Kürşat Koca, Abdullah Gökdemir, Evren Ekiz
İngilizce Öğretmenliği Programında Verilen Ölçme Değerlendirme Eğitiminin Hedeflenen, Uygulanan, Öğrenilen ve Değerlendirilen Programları Arasındaki Uyum | PDF | | PDF (English) |
Serpil Tekir
Kaynaştırma Uygulaması Yapılan Okul Öncesi Sınıflarında Drama Eğitim Programının Çocukların Etkileşimleri ve Sosyal Becerileri Üzerindeki Etkililiğinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Fatma Betül Şenol, Emine Nilgün Metin
Yazma Öz Yeterliği ile Yazma Becerisi Arasındaki İlişki: Bir Meta Analiz Çalışması | PDF | | PDF (English) |
Arzu Atasoy
Eğitim Örgütlerinde Örgütsel Güven ile Örgütsel Adalet, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişkiler: Bir Meta-Analiz Çalışması | PDF | | PDF (English) |
Yılmaz İlker Yorulmaz, Elif Iliman Püsküllüoğlu, İbrahim Çolak, Yahya Altınkurt
Algılanan Sınıf Ortamı, Temel Psikolojik İhtiyaçların Doyumu ve Öğrencilerin Akademik Duyguları: Temel Psikolojik İhtiyaçların Aracı Rolü | PDF | | PDF (English) |
Fariborz Nikdel, Ahmad Jokar, Nasser Noshadi
Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması Süpervizyonunun Yapılandırılması: Bir Eylem Araştırması | PDF | | PDF (English) |
Gamze Ülker Tümlü, Esra Ceyhan
Eğitim Sisteminde Mülteciler: Türk ve Mülteci Öğrenci Görüşleri | PDF | | PDF (English) |
Filiz Zayimoğlu Öztürk
Etkileşimli ve Geleneksel Kitap Okuma Yöntemlerinin 6 Yaş Grubu Çocukların Öyküleme ve Resimleme Becerilerine Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Emine Kılınçcı, Dilek Acer, Ayşegül Bayraktar
Algılanan Evlilik Çatışması, Ebeveynin Akılcı Olmayan İnançları, Kaygıları ve Çocukların Otomatik Düşünceleri, Problem Çözme Becerileri ile Çocukların Kaygı ve Saldırganlıkları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Mehmet Uzun, Raşit Avcı
Yetkin ve Zayıf Okurların Okuma Performansları ile Göz Hareket Parametrelerinin İlişkisi | PDF | | PDF (English) |
Esmehan Özer, Selda Özdemir
Gerçekçi, Aritmetik/Cebirsel ve Geometrik Bağlamda Problem Çözme | PDF | | PDF (English) |
Marijana Zeljić, Milana Dabić Boričić, Sanja Maričić
Öğretmenlerin Mesleki Profesyonelliği ile Özerkliği Arasındaki İlişkiye Dair Bir Çözümleme | PDF | | PDF (English) |
Halil Buyruk, Ali Akbaş
Yıkıcı Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü | PDF | | PDF (English) |
Engin Karadağ, Sabiha Dulay
Ortaokul Öğrencilerinin Bedensel Okuryazarlığını Değerlendirme | PDF | | PDF (English) |
Hakan Taş, Irmak Hürmeriç Altunsöz


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337