Cilt 46, Sayı 205 (2021)

MAKALELER

Dinlediğini Anlama ve Dinlemeye Etki Eden Faktörler Arasındaki İlişkiler | PDF | | PDF (English) |
Ayşe Dilek Yekeler, Mustafa Ulusoy
İlkokul Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Akıcı Okuma Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Eylem Araştırması | PDF | | PDF (English) |
Mehmet Aşıkcan, Ahmet Saban
Türkçe Konuşan Çocukların Farklı Sosyoekonomik Düzeylerde Sesbilgisel Farkındalık ve Okuma Performansına İlişkin Boylamsal Sonuçlar | PDF | | PDF (English) |
Cevriye Ergül, Gözde Akoğlu, Meral Çilem Ökcün Akçamuş, Ergül Demir, Burcu Kılıç Tülü, Zeynep Bahap Kudret
Okuma, Okuduğunu Anlama ve Okuma Motivasyonunun Geliştirmesi: Bir Eylem Araştırması | PDF | | PDF (English) |
Hayati Akyol, Ülkü Çoban Sural
Uluslararası Öğretim Programına Uyum Sürecinde Öğretmenlerin Yansıtıcı Düşünceleri ve Değişim ile ilgili Algıları | PDF | | PDF (English) |
Zerrin Toker
Özel Yetenekli Öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin ve Öz-Düzenleyici Öğrenme Becerilerine İlişkin Algılarının İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Oğuzhan Nacaroğlu, Oktay Kızkapan, Tahsin Bozdağ
Öyküleştirme Yöntemiyle Oluşturulan Eğitim Programının Okul Öncesi Çocukların Eleştirel Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkililiği | PDF | | PDF (English) |
Kevser Tozduman Yaralı, Fatma Abide Güngör Aytar
Tartışmalı Konuların Öğretiminin Sınıf Eğitimi Alanına Yansımaları | PDF | | PDF (English) |
Turgay Öntaş, Erdal Yıldırım, Şule Egüz, Bengisu Kaya
Öğretmen Kişilik Özelliklerinin Öğrenci Yaratıcılığı Gelişimine Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Feyzullah Şahin
İş Özellikleri ve İş-Yaşam Dengesi İlişkisinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Şule Polat, Murat Özdemir
Üstbilişsel İzleme ve Matematiksel Yeterlilikler: Bilişsel Tanı Modeli ve Sinyal Tespit Kuramı Yaklaşımı | PDF | | PDF (English) |
Oğuz Tahsin Başokçu, Mehmet Akif Güzel
Çoklu Yetersizliği Olan Öğrencilere Tablet Bilgisayar Aracılığı ile Yapboz Yapma Becerisinin Öğretimi | PDF | | PDF (English) |
Müzeyyen Eldeniz Çetin, Evgin Çay
Öğretmenlerin Bireysel Yenilikçilik ile Dijital Yerlilik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Şemseddin Gündüz
Ters Yüz Edilmiş Sınıf Modeline Dayalı Yazma Öğretiminin Ortaokul Öğrencilerinin Üstbilişsel Yazma Farkındalığı ve Yazma Başarılarına Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Hasan Basri Kansızoğlu, Özlem Bayrak Cömert
Yükseköğretime Erişimin Belirleyicileri Olarak Sosyoekonomik Durum ve Okul Türü | PDF | | PDF (English) |
Tuncer Bülbül
Fen Öğretmenlerinin Biçimlendirici Değerlendirmeye Yönelik Farkındalığının Sınıf İçi Uygulamalarındaki Rolü | PDF | | PDF (English) |
Gökhan Kaya, Volkan Atasoy, Sevcan Candan-Helvacı, Murat Pektaş
Ortaokul Öğrencilerinde Okul Doyumu, Okuldaki Pozitif Yaşantılar ve Mutluluk Arasındaki İlişki | PDF | | PDF (English) |
Bülent Baki Telef
Öğretmen Mesleki Öğrenmesinin Yordayıcıları Olarak Öğretmen Öz Yeterliği ve Bireysel Akademik İyimserlik: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi | PDF | | PDF (English) |
Ali Çağatay Kılınç, Mahmut Polatcan, Taner Atmaca, Murat Koşar
İyimserlik (Yaşam Yönelimi) ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Akademik Başarının Aracılık Rolü | PDF | | PDF (English) |
Mustafa Yüksel Erdoğdu
Sosyal Bilgiler Dersinde Aile Katılımına Dayalı Etkinliklerden Yararlanma: Bir Eylem Araştırması | PDF | | PDF (English) |
Hatice Türe, Handan Deveci


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337